המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


שינוי בית מלון – מלון חילופי בהרצה

בית המשפט חייב את השטיח המעופף לשלם לכל תובע 5,000 ₪ בגין עגמת נפש. הוא קבע כי הנתבעת לא טרחה לבדוק אם המלון החלופי כבר מוכן לאכלוס הנופשים כאשר נתנה לתובעים מלון השונה מזה הנקוב בהזמנה והשונה מהחלופות הנזכרות בתקנון המבצע, בניגוד להתחייבויותיה החוזיות . בנוסף, הנתבעת לא עשתה דבר כדי להקטין את הנזק שנגרם לתובעים.