המועצה > חוק ומשפט > פסקי דין

פסקי דין


בעיות קליטה מקנות ללקוח זכות להשתחרר מהחוזה ללא קנס יציאה

בית המשפט קבע כי חברת הסלולר לא עמדה בהתחייבותה לפי ההסכם לספק לתובע את שירותיה באופן תקין למשך מלוא תקופת ההתחייבות. עוד קבע בית המשפט כי לאור בעיות הקליטה באזור שאין להן פתרון המניח את הדעת, יהא זה צודק לשחרר את התובע מההתחייבות להשתמש בשירותי החברה למשך 36 חודשים, מבלי לחייבו "בדמי היציאה".