המועצה > חינוך והסברה > צוותי הצרכנות הפעילה > מערכי הפעלה

מערכי הפעלה


לקראת יום הצרכן הבינלאומי שחל השנה ב-י"ט באדר תשס"ט, 15 במרץ 2009, פותח מערך פעילות שנועד לפתח מודעות בקרב התלמידים לזכויות צרכניות ולעידוד התנהגות צרכנית נבונה. המערך מכוון השנה לחיזוק המודעות של התלמידים לפרסומים מטעים ולפיתוח דרכי בחינה של פרסומים כאלה.
מערך הפעילות מיועד לחטיבות הביניים היסודיים והוא כולל דפי הנחייה למורים ודפי פעילות לתלמידים.