המועצה > ארכיון > תחרות כרזות ארצית בנושא צרכנות נבונה: פעילות חינוכית ליום הצרכן הבינלנאומי 2010 > חומר העשרה > על המועצה לצרכנות

על המועצה לצרכנות

על המועצה לצרכנות

המועצה הישראלית לצרכנות היא ארגון הצרכנים הגדול בישראל. המועצה היא חברה ממשלתית הפועלת מכוח חוק, שלא למטרות רווח, במטרה להגן על זכויות הצרכנים ולייצגם בפני עסקים, נותני שירות ורשויות המדינה, כדי לקדם את החזון: חברה הוגנת לצרכנים.

צרכנים רבים נופלים קרבן למעשי מרמה, להטעיה או לחוסר תשומת לב, ולא תמיד הם יודעים מה הם יכולים לעשות, מהן זכויותיהם כצרכנים וכיצד אפשר לאכוף אותן. 

אחד מתפקידיה העיקריים והחשובים של המועצה הוא קבלת תלונות מצרכנים וטיפול בהן. לרשות המועצה לצרכנות עומדים עורכי דין, אשר מטפלים בתלונות צרכנים ופועלים בשמם בבירור ובתביעה כנגד בעלי העסקים.

מלבד טיפול בתלונות, עוסקים במועצה לצרכנות בגילוי עוולות צרכניות, בחקיקה צרכנית, במאבקים ציבוריים, בחינוך ובהסברה.

המועצה לצרכנות מאמינה שאפשר למנוע מראש חלק מהעוולות ואף להתגונן מפניהן על ידי היכרות עם חוק הגנת הצרכן ועם זכויות הצרכנים. לכן, המועצה לצרכנות פועלת לספק לצרכן את מירב המידע לגבי זכויותיו, כדי שהוא יוכל לקבל החלטות נבונות ומושכלות.