המועצה > מדריכים > טיפים לצרכן

טיפים בנושא חשבון המים
זכותו של הצרכן להגיש בקשה לבירור חשבון מים שקיבל. ריכזנו עבורכם מספר טיפים שיעזרו לכם בהתנהלות נכונה מול חברות המים וכיצד לקרוא את החשבון

 

 

לאחר קבלת החשבון יש לבדוק האם החשבון מבוסס על קריאת מונה או הערכת צריכה. אם מבוסס על הערכת צריכה, יש לבדוק את קריאת המונה הנוכחית, להתקשר לתאגיד המים ולמסור את קריאת המונה ולבקש תיקון החשבון בהתאם.

 

חשבון המים מורכב מקריאה של מד מים ביתי וכן הפרשי מדידה של מים שעברו במד המים הראשי פחות כלל צריכות המים הפרטיות באותו בניין. אם קיבלתם חשבון מים גבוה יש לבדוק מהיכן השינוי נובע מגידול בצריכה הפרטית או מגידול בהפרשי המדידה.

 

 

לאחר איתור מקור העליה בצריכה יש לבדוק האם יש נזילת מים ממקור כלשהו. אם הגידול הוא בצריכה הביתית מומלץ לבדוק גם אם אין נזילה באסלות בשירותים. מומלץ לפני הזמנת אינסטלאטור לסגור את כל הברזים בבית ולבחון האם מד המים ממשיך לעבוד.

 

 

אחת לשנה אם אותרה ותוקנה נזילה בצנרת הביתית, וצריכת המים בנכס שנמדדה לפני לפני התיקון היתה למעלה מ- 150% מהצריכה הרגילה, ניתן לפנות לתאגיד ולבקש הפחתה בתשלום בגין הנזילה.

 

 

בגידול בחשבון הנובע מהפרשי מדידה, יש ליידע את ועד הבית ולבדוק האם יש נזילה בצנרת הראשית. אם אותרה נזילה ותוקנה הנזילה, והפרשי המדידה שנמדדו לפני ביצוע התיקון עלו על 150% מהפרשי המדידה הרגילים, ניתן אחת לשנתיים בלבד לבקש לשלם תשלום מופחת בגין הנזילה.

 

 

אם לא אותרה נזילה, בצנרת הראשית או הביתית ניתן להגיש בקשה לבירור חשבון, וזאת עד ל- 30 יום ממועד התשלום האחרון של החשבון.

 

 

אם טרם שולם החשבון במועד הגשת הבקשה לבירור מומלץ לבקש מהתאגיד לשלם את החשבון על פי הערכת צריכה בלבד ואת היתרה לשלם רק לאחר ביצוע כל הבדיקות.

 

 

ככל שלא נמצא בבדיקות סיבה לשינוי ברמת צריכת המים שנרשמה מומלץ לשלם את אגרת בדיקות נוספות. ניתן לבקש לשלם רק עבור בדיקת מונה ללא בדיקות נוספות אולם זה לא מומלץ.

 

 

לוודא שמקבלים תשובה בכתב מהתאגיד בדבר ממצאי הבדיקה בתוך 14 יום ממועד הגשת הבקשה.. לוודא שמקבלים תשובה בכתב תוך 21 יום מהתאגיד, או בקשה מהתאגיד לעכב את התשובה בכפוף בדיקות נוספות, אם החשבון לא מתוקן לפני כן. לאחר קבלת התשובה, במידה והצריכה שנרשמה בחשבון היא למעלה מ- 200% מהצריכה הרגילה מומלץ להגיש בקשה לתשלום על פי הערכת צריכה על בסיס מקרה חריג. במקרה ואינכם מסכימים עם תוצאות בירור החשבון והחלטות התאגיד בעניינכם ניתן לפנות לרשות המים בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובה בכתב מהתאגיד ולבקש את בדיקתם להתנהלות התאגיד.