המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 06/02/2013

המועצה הישראלית לצרכנות  סייעה לצרכנים במסגרת פרויקט הגברת האכיפה האזרחית, בניסוח 314 כתבי תביעה
מערך הסיוע לצרכנים בניסוח כתבי תביעה לבתי המשפט לתביעות קטנות, הנו חלק מפרויקט לעידוד הגברת האכיפה האזרחית,  המתקיים בעידוד ותקצוב משרד התמ"ת ומיושם במועצה הישראלית לצרכנות החל מינואר 2012 באופן חלקי, והחל בנובמבר 2012 באופן מלא.

במסגרת הפרויקט, תלונה שנשלחה למועצה וטיפולה מול בית-העסק לא צלח, נבחנת האפשרות לנסח עבור הצרכן כתב תביעה לביהמ"ש לתביעות קטנות.
התביעות מנוסחות ע"י סטודנטים למשפטים שעברו הכשרה מקצועית, הן בטיפול בתלונות צרכנים והן הכשרה משפטית בתחום הרחב והכולל של דיני הגנת הצרכן.

במהלך שנת 2012 הועברו ממחלקת פניות הציבור 384 פניות, במטרה לבחון בשלותן למתן סיוע לצרכנים בניסוח כתבי תביעה עבורם.

               פילוח הפניות על-פי חלוקת תחומי הטיפול במועצה לצרכנות

ריהוט לבית: 38%                                                                    
מכשירי חשמל*: 18%
שונות**: 11%
לימודים וקורסים: 6%
שירותי תיירות: 6%
ביגוד, הנעלה ואביזרים נלווים: 5%
מכוני כושר: 3%
אביזרים: 3%
אופטיקה: 2%
קוסמטיקה: 2%
תכשיטים ושעונים: 2%
אמצעי תקשורת: 2%
בריאות: 2%
סה"כ: 100%
*תחום מכשירי החשמל כולל בתוכו את הפניות בכל הקשור למחשבים וביטוחי מוצרי חשמל מעבר לתקופת האחריות הקבועה בדין.
**"שונות" הנו מונח הבא לציין תחומים בהם התקבלו פניות בודדות.

                  פילוח הפניות שהועברו על פי סיבות תביעה:

פגמים במוצר ואי התאמה: 41%                            
תקנות ביטול עסקה: 10%
הטעיה: 10%
כשל תמורה חלקי/מלא***: 9%
ביטול עסקה מתמשכת: 8%
ביטול עסקה ברוכלות: 5%
ביטול עסקת מכר מרחוק: 5%
איכות השירות****: 4%
איחור במועד אספקה*****: 3%
אי מתן שירות אחזקה ותיקונים במסגרת האחריות בניגוד לחוק ולתקנות: 2%
אי מסירת תעודת אחריות בניגוד לחוק ולתקנות: 1%
איחור/ביטול טיסה: 1%
איחור בהגעת טכנאי בניגוד לחוק (הטכנאים): 1%
סה"כ 100%
 ***מדובר במצב של אי אספקת המוצר או השירות.
****ברוב המקרים מדובר בשירות לא איכותי ואף לא מקצועי, אשר לכשעצמו גרם לעוול לצרכן ואף הסב לו נזק.
*****מדובר באיחור שהינו הפרה של המובטח בטופס ההזמנה ואף מהווה הטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן, או כזה שהנו בלתי סביר בעליל ביחס למוצר הנרכש. זאת למרות שייתכן ולא ננקב על-ידי העוסק בטופס ההזמנה כל מועד מוגדר לאספקת המוצר לצרכן.

ביטול עסקה 

(12%) מתוך כל הפניות שהועברו לתביעות, נגעו לעניין זכותם החוקית של הצרכנים להתחרט ולבטל עסקה שביצעו, מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

ביטול עסקה בריהוט: 55%                                           
ביטול עסקה של מוצר באריזה מקורית: 10%
ביטול עסקה לרכישת מכשיר חשמלי: 8%
ביטול עסקה לרכישת מוצר לבית: 8%
ביטול עסקה לרכישת קורס: 6%
ביטול עסקה בקוסמטיקה: 4%
ביטול עסקה לרכישת מנוי למועדון הכרויות ושידוכים: 3%
ביטול עסקה לרכישת תכשיטים: 3%
ביטול עסקה לרכישת מנוי או חברות במועדון כושר: 1.5%
ביטול עסקה לרכישת שען: 1.5%
סה"כ: 100%עד מועד  כתיבת הדו"ח הוגשו  150 תביעות לבתי המשפט לתביעות קטנות. התביעות הוגשו ל 22 בתי משפט  לתביעות קטנות מאילת ועד צפת. זמן ההמתנה הממוצע לדיון עומד על כ 5 חודשים. מתוך תיקים אלה, הסתיימו 59 תיקים באחוז הצלחה העומד על  95%(!)
ברוב המכריע של המקרים, הצדדים הגיעו לפשרה ביניהם, בין מחוץ לכותלי בית המשפט ובין בעידודו.
ב- 56 כתבי התביעה שהסתיימו לטובת הצרכנים, הושבו להם כספים והם פוצו בסכום כולל של 214,000 ₪.


מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג אומר כי השירות החדש שמעניקה המועצה לציבור הצרכנים, מסייע קודם כל לצרכן הבודד לקבל בחזרה את המגיע לו, למרות שהמועצה היא ארגון צרכנים יציג ואיננה גוף אכיפה שלטוני. בכך מסייעת המועצה לצרכן לקבל את הגנת בית-המשפט לצורך מימוש זכויותיו. בנוסף, שולח השירות הזה מסר חד וברור לבית-העסק, לפיו "שיטת המצליח" לא תיצלח עוד, וכי כעת יש למועצה לצרכנות "שיניים" שיבטיחו את האכיפה האזרחית של החוק לטובת הצרכנים, תוך השבת זכויותיהם שנפגעו. בכך,  יגבר כושר ההרתעה של המועצה, ויוצב אמצעי תגובה מוחשי וזמין אל מול פרקטיקות של חוסר הגינות כלפי הצרכנים.