המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2015

ארכיון כתבות 2015

תאריך: 02/04/2015

המועצה לצרכנות למשרד התחבורה: לבחון ירידה במחירי הנסיעה במונית
משנת 2008 ועד היום עלה תעריף הנסיעה ב-24% על אף שמחיר הסולר ירד. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "אופן קביעת מחירי הנסיעה במונית מיטיבה עם בעלי המוניות ופוגעת בציבור הצרכנים"


 

מחירי המוניות מתעדכנים רק כלפי מעלה: בדיקת המועצה לצרכנות את מחירי הנסיעה במוניות, העלתה כי בשנים האחרונות (החל משנת 2008 ועד היום) נרשמו רק עליות בתעריף לצרכן.

 

בתחילת 2008, עמד התעריף ההתחלתי של מונה המונית (טרם הנסיעה) על סך של 9.90 ש"ח, ואילו כיום, עלה התעריף ההתחלתי עד ל- 12.30 ש"ח, עליה של יותר מ- 24%.


נתון זה מעניין במיוחד נוכח העובדה כי הרכיב עיקרי בתעריף – מחיר הסולר, ירד משמעותית בתקופות שונות (רצ"ב טבלה וגרף), אולם ירידות אלה לא הביאו לירידה בתעריף לצרכן.

 

הבדלי מחיר הסולר בין חברות הדלק

 מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, פנה במכתב למפקחת על המחירים במשרד התחבורה, הגב. דפנה עין דור, בבקשה לבחון מחדש את רכיבי הנסיעה במונית ואופן חישובם, כך שירידות מחיר הסולר יבואו לידי ביטוי במחירי הנסיעה לצרכן.

 

"רכיב משמעותי (כ- 38%) בתקורות המהוות בסיס לקביעת מחיר הנסיעה במונית, הוא עלויות הסולר לתחבורה. במשך שנים, שינויים (עליה) במחירי הסולר הביאו להתייקרות בתעריפי הנסיעה. משכך, לא ברור מדוע בעת ירידה במחירי הסולר לא דנה הועדה בצורך להפחית את התעריף ומדוע לא הופחת התעריף. האם לפי בדיקתכם ניתן לשקול בימים אלה, של שפל במחיר בסולר, הפחתה בתעריף? "


מצב זה, לדברי מנכ"ל המועצה לצרכנות, פוגע בצרכנים המשתמשים במוניות. בעוד נהגי המכוניות הפרטיות נהנו במהלך הזמן מירידה בתעריפי הנסיעה, הנוסעים במוניות לא קיבלו את ההוזלה בהתאם, והמשיכו לשלם את המחיר שרק עולה.


בנוסף, שיטת החישוב המתבססת על השינוי בתעריפוני חברות הדלק לסולר, ולא על מחיר הסולר הנמכר בפועל בתחנות (במחיר נמוך באופן משמעותי לעומת התעריפונים), מעלה את המחיר לצרכן רק כלפי מעלה ומעמיד אותו על ערכים גבוהים יותר מן הנדרש.


מחיר הנסיעה הוא מחיר "ירחון חשב" שעל-פיו מחשב משרד התחבורה, והינו מתייחס למכירת סולר במחירון צובר. מאחר ובעלי מוניות אינן רוכשות כמות חודשית של צובר, הרי שמדובר במחירון שהוא ביחס לבעלי המוניות כלל אינו רלוונטי, גבוה ומושך את התעריף לכיוון מעלה.


עו"ד פלג למשרד התחבורה:" מדוע נעשה שימוש בתעריף זה ולא בתעריף עדכני ורלוונטי יותר (למשל ממוצע מחירי הסולר בתחנות התדלוק )? האם ניתן לשקול תעריפון אחר? "

 

גרף שינויי מחירי הסולר בהשוואה לתעריפי הנסיעה במונית