המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2016

ארכיון כתבות 2016

תאריך: 17/11/2016

פרשת קלאב הוטל: בית המשפט קיבל את עמדת המועצה לצרכנות בתובענה הייצוגית
השופט רחמים כהן קבע בפסק הדין כי בעלי יחידות נופש אינם כבולים לחברה תקופת ההתקשרות המפורטת בהסכם ובאפשרותם להשתחרר ממנו בכל עת. בנוסף, קבע בית המשפט כי אי תשלום דמי אחזקה כמוהו כהודעת בעל היחידה שהוא אינו מעוניין להתארח במלון

 

בריכה

 

לאחר דיונים רבים בתובענה הייצוגית נגד קלאב הוטל בעניין זכות בעלי יחידות הנופש להשתחרר מההסכם, ולהפסיק לשלם דמי אחזקה, ביום 16.11.16 ניתן פסק דין של כב' השופט רחמים כהן.

 

המועצה לצרכנות התייצבה בתיק לצד התובעים הייצוגיים בתחילת ההליכים ומסרה את עמדתה. בית המשפט אימץ את עמדת המועצה ואת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, רוח ההחלטה שנתנה כב' השופטת ענת ברון בהחלטת אישור הבקשה לתובענה ייצוגית.

 

תמצית פסק הדין

 

פסק הדין ניתן בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד קבוצת קלאב הוטל במסגרת ת"צ 2020/09 דקל ואח' נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונלס (א.ק.ה) בע"מ, ולפיו ר לרוכשי יחידות נופש במלונות קלאב הוטל אילת, קלאב אין אילת וטבריה, קיימת הזכות להשתחרר מהחוזה ולהפסיק לשלם דמי אחזקה.

 

בית המשפט (כב' השופט רחמים כהן) קיבל את התביעה ואת עמדתם של המועצה הישראלית לצרכנות והיועץ המשפטי לממשלה שהצטרפו להליך זה, לפיה הפרשנות הנכונה של החוזה היא כי בעלי יחידות נופש אינם כבולים לחברה תקופת ההתקשרות המפורטת בהסכם ובאפשרותם להשתחרר ממנו בכל עת.

 

בית המשפט קבע כי על פי הסכמי הרכישה, בעלי יחידות הנופש רכשו זכות חוזית להתארח במלון שבוע בשנה כנגד תשלום דמי אחזקה ואין בהסכמים חובה עצמאית מפורשת המטילה על הרוכשים לשלם דמי אחזקה בכל התקופה הנזכרת בראשיתם. עוד קבע ביהמ"ש כי  מדובר בחוזה אחיד שיש לפרש אותו בהתאם להוראות חוק החוזים, היינו ככל שהחוזה שותק או אינו חד משמעי, יש לפרש אותו לרעת המנסח – במקרה זה קלאב הוטל.

 

לעניין זכות הביטול, קבע ביהמ"ש כי אין בחוזים הוראה מפורשת האוסרת על בעלי היחידות להשתחרר מהחוזה ו/או המחייבת אותם לשלם את דמי האחזקה השנתיים עד תום תקופת ההסכם (98 שנה!) והפרשנות של קלאב הוטל אינה סבירה, יש בה משום חוסר הגינות קיצוני המהווה הוראה מקפחת שדינה ביטול.

 

עוד קבע בית המשפט כי החוזה קובע סנקציות לגבי רוכשים שלא שלמו את דמי האחזקה: תשלום ריבית פיגורים או שלילת זכות הנופש. קלאב הוטל רשאית שלא לאפשר לבעלי היחידות שלא להתארח במלון  אולם לא מעבר לכך. בנוסף, קבע בית המשפט כי אי תשלום דמי אחזקה כמוהו כהודעת בעל היחידה שהוא אינו מעוניין להתארח במלון ואם הוא לא שילם דמי אחזקה במשך 5 שנים, כל שקלאב הוטל רשאית לעשות על פי ההסכם הוא לבטל את זכות הנופש ולא להשיב לרוכש את התשלום הראשוני ששילם בגינה, המהווה פיצוי מוסכם. (סעיפים 7.9 ו-7.10 לחוזה).

 

לעניין תיקון מס' 37 לחוק הגנת הצרכן המקנה לבעלי יחידות נופש זכות בלתי מותנית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב, קבע בית המשפט כי לא ניתן להסיק מהתיקון כי הוא משנה את המצב המשפטי של בעלי היחידות, כלומר כי לא הייתה להם זכות לבטל את החוזה קודם לתיקון החוק.


לצפיה בפסק הדין ת"צ 09/2020 דקל ואח' נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונלס (א.ק.ה.) בע"מ לחצו כאן >>