המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה

חדשות המועצה

תאריך: 11/12/2023

אושרה תובענה ייצוגית של המועצה לצרכנות נגד חמש חברות ביטוח
לא החזירו לצרכן את החלק היחסי של עלות כתבי שירות במקרה של גניבת רכב או אבדן גמור (total loss). בית המשפט קיבל את טענות המועצה, ואישר לנהל את התובענה הייצוגית שהוגשה ב-2019. הנזק שנגרם לכלל הצרכנים מוערך בכ-30 מיליון ₪

 

 

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה בשנת 2019 בקשה לאישור תובענה ייצוגית באמצעות משרד גיל רון, קינן ושות', נגד חמש חברות ביטוח: מנורה מבטחים, כלל חברה לביטוח, שומרה חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח ו-איי די איי חברה לביטוח.בקשת האישור עוסקת בכתבי שירות שרוכשים בנוסף לביטוח רכב, לדוגמא שירותי דרך וגרירה, שירותי הסעה במקרה של תאונה, תיקון שמשות בבית הלקוח ועוד. הלקוחות משלמים עבור השירות לתקופה של שנה. הצרכנים יכולים לבטל את כתב השירות ולקבל החזר עבור יתרת התקופה, או להעביר את כתב השירות לרכב אחר. אולם אם במהלך השנה כלי הרכב נגנב, או במצב של אובדן גמור עקב תאונה (total loss) חברת הביטוח אומנם מבטלת את כתב השירות, אך לא משיבה למבוטחים את היתרה ששולמה מראש עבור התקופה שלא נוצלה.


מבדיקת המועצה עלה כי כתבי השירות עולים כ-300 ₪ בשנה, והם נרכשים כמעט ע"י כלל המבוטחים בביטוח מקיף, מכאן כי רוב המבוטחים שרכבם נגנב או הוגדר כ"אבדן גמור" זכאים להחזר כספי והנזק שנגרם לכלל הצרכנים מוערך בכ-30 מיליון ₪.


בית המשפט קיבל את טענות המועצה, ואישר לנהל את התובענה הייצוגית נגד חברות הביטוח הנ"ל בשם הצרכנים. בין היתר, בית המשפט קבע כי במקרה של אבדן גמור או גניבה על חברת הביטוח לבצע החזר יחסי של התשלום עבור כתב השירות בגין יתרת התקופה וכי גם אם כתב השירות קובע מפורשות כי במקרה של גניבה או אבדן גמור לא קמה למבוטח הזכות לקבל החזר יחסי בגין דמי הביטוח ששולמו מראש, מדובר בתנאי מקפח שיש לבטל.