המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2019

ארכיון כתבות 2019

תאריך: 08/09/2019

המועצה לצרכנות לאיגוד סוכני הנסיעות: לאפשר ביטול עסקאות של מכירת כרטיסי טיסה לקטינים
במועצה לצרכנות הצטברו תלונות הורים שהלינו כי ילדיהם הקטינים ביצעו עסקאות תיירות ללא ידיעתם או הסכמתם, אך סורבו בעת ביטול העסקה. מנכ"ל המועצה לצרכנות: "קטינים מתחת לגיל 18 אינם זכאים לצאת לבד מישראל ללא אישור וחתימת ההורה. פעולתם למכירת עסקאות לקטינים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק"

 

חולצות


מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עופר מרום, פנה אל חני סובול, מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל במכתב עמדה בעניין מכירת כרטיסי טיסה וחבילות נופש לקטינים.

 

במכתבו כתב מרום: הריני מתכבד לפנות אליכם בעקבות מספר פניות שהגיעו למועצה הישראלית לצרכנות ובהן מלינים הצרכנים על מכירה של כרטיסי טיסה וחבילות נופש לחו"ל לקטנים, ללא אישור הוריהם. התלונות אשר הגיעו למועצה מתארות סיטואציות בהן קטינים מבצעים רכישה באמצעות כרטיסי האשראי של הוריהם וזאת מבלי שההורים מודעים לעצם הרכישה. המועצה סבורה כי מכירה כאמור, עלולה להעלות חשש לכאורה להפרה של הוראות הדין".

 

"לעמדתנו, הסייגים הקבועים בסעיף 6 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינם חלים על עסקה זו, שכן סוכן הנסיעות מודע לגילו של הצרכן בעת ביצוע ההזמנה ואין מדובר בפעולה שדרכם של קטינים לבצע, ולראייה, הנוהל שפורט מעלה, המחייב אישור הוריו של הקטין טרם יציאתו מגבולות המדינה. עוד יצוין, כי ישנה חשיבות מכרעת לשיתוף הפעולה מצד סוכני הנסיעות לצורך טיפול בסוגיה הרגישה של יציאת קטינים מן הארץ, הן מבחינת ביקורת הגבולות והן מבחינת הדין הצרכני".

 

בהמשך מכתבו כתב מרום: "לעמדת המועצה כי שעה שהקטין אינו יכול לצאת את גבולות המדינה ללא אישור הוריו, הרי שאין זה ראוי כי יוכל לבצע רכישה של כרטיסי טיסה ללא אישורם, ומתן אפשרות כאמור, מבלי ליידע את הקטין על הצורך באישור או בדרישה להצגת אישור שכזה, מעלה חשש להטעיה במחדל בניגוד לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וכן מהווה הפרה של הוראות סעיף 3 (3)(ב) תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ג-2003, בנוגע לתנאים הדרושים לצרכן לצורך יציאתו מהארץ".


"מכיוון שסוכנויות הנסיעות בוודאי מודעות לגיל הקטין בשלב הזמנת כרטיס הטיסה, ובהתאם ראוי לדרוש  אישור בכתב של ההורה או טופס יציאה מהארץ עבור הקטין, עוד בטרם ביצוע העסקה והנפקת כרטיסי הטיסה. דרישה זו תמנע מצבים בהם עסקה מסוג זה מתבצעת ללא ידעתו של ההורה, כפי שמדווחים הצרכנים, ותמנע בקשות ביטול בדיעבד ונזק הן לסוכן והן לחברות התעופה. נדמה שניתן להסדיר סוגיה זו ללא התערבות הרגולטור ולשם כך אודה על התייחסותכם בהקדם".