המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 03/09/2008

סקר גיאוקרטוגרפיה שנערך עבור המועצה הישראלית לצרכנות מגלה: 79.5 אחוז מהצרכנים תומכים בחקיקה הציבורית לביטול העמלות

סקר  שביצע מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה הישראלית לצרכנות מעלה כי,  רוב גדול  של הצרכנים בישראל – 79.5% תומכים ביוזמת המועצה הישראלית לצרכנות לחקיקה ציבורית לביטול העמלות על השירותים הבסיסיים בעו"ש.
הסקר בוצע בחודש אוגוסט 2008, בקרב 500 נשאלים המהווים מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישובים היהודים בישראל.


כזכור, פרסמה המועצה ביום רביעי שעבר צו גיוס צרכני, הקורא למפקח על הבנקים לבטל את העמלות על שירותי העו"ש הבסיסיים.  מאז הפרסום הגיעו למועצה כ 9,000  מכתבים מצרכנים  התומכים בחקיקה הציבורית של המועצה לצרכנות.  מדובר במכתב אישי המיועד למפקח על הבנקים, ובו מבקש החותם מהמפקח  לפעול בהתאם להצעת החוק לביטול מלו אלה.
מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג,  אומר כי ההיענות ההמונית של הציבור למהלך התקדימי של קידום החקיקה הציבורית  מעידה  בבירור שהציבור  מצפה מהמפקח על הבנקים  למלא את תפקידו  בהגנה עליו. הצעד המתבקש, קובע מנכ"ל המועצה הוא כי המפקח על הבנקים יבטל את  עמלות העו"ש עליהן אין ולא תתפתח תחרות בין הבנקים, ובכך יסייע להתפתחותה של התחרות לגבי מחירי השירותים הבנקאים בהם היא אכן מתקיימת: הריבית על משיכת יתר והריבית על ההלוואות.