המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2008

ארכיון כתבות 2008

תאריך: 08/07/2008

ממצאי סקר גיאוקרטוגרפיה עבור המועצה לצרכנות:
 רק 37% מהנשאלים ישקלו לעבור בנק לאור ההפרשים בין עמלות הבנקים
המועצה לצרכנות: בהיעדר תחרות אמיתית- מתחייב פיקוח מיידי להוזלת העמלות
סקר של מכון גיאוקרטוגרפיה שנערך עבור המועצה הישראלית לצרכנות  ביום ד' 2.7.08 , בחן את נכונות הציבור לעבור בנק  בכדי לחסוך בעלות העמלות לאחר הרפורמה בעמלות הבנקים.
הממצאים העלו כי רק 37% מהנשאלים ישקלו לעבור בנק לצורך חיסכון של 140 ₪ בשנה.

חשוב לציין כי הסקר התבצע על מדגם מייצג הכולל  את לקוחות כל הבנקים; בפועל, רק לקוחות הבנקים שבהם העמלות יקרות, עשויים לשקול מעבר לבנק זול יותר, ולכן האחוז הריאלי של הלקוחות שישקלו לעבור בנק הוא קטן הרבה יותר.
עוד עולה מהסקר כי 50% מהנשאלים השיבו כי יעברו בנק רק תמורת חיסכון בעמלות של  500 ₪ בשנה לפחות.
לנוכח העובדה כי ,לפי נתוני בנק ישראל ההוצאה הממוצעת לחשבון על עמלות בפעולות עו"ש עומדת   על 288 ₪ בשנה, נראה כי מעבר מבנק לבנק אינו    מהווה כלל כאפשרות ריאלית עבור אחוז זה  של לקוחות.
לנוכח ממצאים אלה פנה עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, למפקח על הבנקים, בקריאה להתערב מיידית כדי להפחית את גובה העמלות של הבנקים על הפעולות בחשבונות עו"ש.
ברור עתה לחלוטין, קובע מנכ"ל המועצה לצרכנות, כי התחרות בין הבנקים לא יכולה להתפתח בתחום העמלות, מאחר שההפרשים הזניחים בין עמלות הבנקים לא מהווים בעיני הציבור סיבה המצדיקה לעבור בנק. לפיכך, טוען עו"ד פלג, רק פיקוח על העמלות יכול להקל על הנטל הכספי שמשיתים הבנקים על הצרכנים.
כזכור, מסקר שערכה המועצה לצרכנות לאחר פרסום מחירי העמלות החדשים, עלה כי סל העמלות העיקריות לחשבון עו"ש פרטי התייקר בעקבות הרפורמה בכ- 20%.