המועצה > חדשות ועדכונים > המועצה לצרכנות בתקשורת > פינת הצרכנות לדוברי השפה הרוסית
תאריך: 21/04/2021

Задержка доставки и неполучение посылки
Лена Портной, руководитель отдела общественных жалоб Совета потребителей Израиля, рассказывает о поставках за границу через частные судоходные компании. Случаи, когда грузы не достигают места назначения, и решение проблемы

 

מתוך כאן רקע