המועצה > פרוייקטים > המחלקה לאכיפה אזרחית > פסקי דין בתביעות קטנות שנוסחו ע"י המועצה לצרכנות

מיכלסון -שלום נ' י.ד. תעשיות עץ בע"מ - הצרכנית ביטלה עסקה לרכישת מטבח. בית העסק דרש "דמי עיצוב"


 

האם נידרש לשלם על תכנון, עיצוב ושרטוט מטבח שהזמנו במידה וביטלנו עסקה לפני הייצור? ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע: פירוק העסקה לשתי תתי עסקאות (רכישת המטבח ועסקת עיצוב) מנוגדת לתקנות ביטול עסקה

 

 

הצרכנית הזמינה מהנתבעת מטבח לדירת קבלן בתמורה לסך של 20,000 ₪ ושילמה על העסקה בתשלומים. לאחר חודשיים, דרשה הצרכנית לבטל את העסקה. בשלב זה, תכנית המטבח לא אושרה סופית לביצוע ע"י התובעת ולא הועברה לביצוע. הנתבעת דרשה מהצרכנית 6000 ₪ בגין עלויות עיצוב המטבח בנוסף לסך של 100 ₪, דמי ביטול עסקה לפי תקנות ביטול עסקה.


בית המשפט הורה על השבת דמי הביטול שנגבו מהצרכנית בסך 6,500 ש"ח, פסק לטובתה פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,400 ₪ והוצאות משפט בסך 1,500 ₪. סה"כ נפסקו לצרכנית 9,400 ₪.


בפסק הדין נקבע: פירוק העסקה לשתי תתי עסקאות (רכישת ריהוט ועסקת עיצוב) מנוגדת לתקנות ביטול עסקה. בעסקה להזמנת ריהוט, טבוע לרוב אלמנט אינהרנטי של עיצוב הרהיט, שנעשה בשיתוף עם הלקוח לפי צרכיו ולפי טעמו האישי. פירוק עסקת רכישת הריהוט לעסקת עיצוב ולעסקת ייצור, הינו מלאכותי, אינו עולה בקנה אחד עם כוונת הצדדים, עם טיבה של העסקה ותכליתה, ועומד בניגוד להוראות החוק ולתקנות ביטול עסקה, שמתייחסות לעסקה לרכישת ריהוט כמקשה אחת, ללא אבחנה בין חלקיה ומבלי לפרקה למספר עסקאות, כפי שעושה הנתבעת. לפי התקנות, הפרמטר הרלבנטי לביטול הוא ייצור הרהיט ולא תכנונו.

 

המשמעות המעשית של הוראות טופס ההזמנה המקובל אצל הנתבעת היא שביטול כל עסקה להזמנת מטבח אצל הנתבעת כרוך בתשלום של 6,000 ₪ ו- 100 ₪ נוספים כדמי ביטול. בכך עוקפת הנתבעת את הוראות החוק והתקנות מאיינת אותן ומסכלת אותן. אזכיר שוב, כי שווי ההזמנה הוא 20,000 ₪ ולפיכך, דמי הביטול עומדים על כ- 30% משווי העסקה.

 

בית המשפט הורה על השבת דמי הביטול שנגבו מהצרכנית בסך 6,500 ש"ח, פסק לטובתה פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,400 ₪ והוצאות משפט בסך 1,500 ₪. סה"כ נפסקו לצרכנית 9,400 ₪.

 

הפיצול בין התכנון והעיצוב של המטבח לבין ייצורו בפועל, הנו פיצול מלאכותי

 

פסק דין בתביעה בה סייעה המועצה לצרכנות לצרכנית בניסוח כתב התביעה. אין המדובר בתביעה אחת, כי אם בסדרה של תביעות כנגד מספר חברות לייצור מטבחים, אשר מנציחה הפרה בוטה של הוראות תקנות הגנת הצרכן, בעת דרישת הצרכנים לבטל עסקה לרכישת מטבח טרם החלו בייצורו.

 

בטופס ההזמנה של אותן החברות, מעוגן סעיף ביטול עסקה, המתיר לחברה לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור שבין 25% ל- 30% מהתמורה, בגין עלות שירותי תכנון, עיצוב ושרטוט שסופק לצרכן כחלק מהעסקה לרכישת מטבח. לטענת כל החברות, על אף שמדובר בעסקה לרכישת מטבח, היה והצרכן מבקש לבטלה טרם ייצור, זכאית החברה לקבל תמורה עבור זמנו של המעצב ותוצריו.

 

תחום המטבחים אינם מוחרגים מתחום הריהוט הכולל הקיים בתקנות ביטול עסקה. וכי רק ייצור בפועל שהוזמן מיוחד עבור דרישות הצרכן, ימנע זכות ביטול העסקה על פי התקנות הנ"ל. לאור האמור, בכל התביעות שנוסחו בעניין זה, עמד צוות אכיפה אזרחית בדווקנות על קיום לשון הוראות התקנות ותחולתן על ביטולי עסקאות ברכישת מטבחים, לרבות דמי הביטול שרשאית החברה לנכות מהתמורה – בשיעור מקסימאלי של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

 

צוות אכיפה אזרחית המחיש לבתי המשפט לתביעות קטנות, פעם אחר פעם, כיצד חברות המטבחים הנתבעות מפרות את הוראות תקנות ביטול עסקה, מטעות במכוון את ציבור לקוחותיהם בתנאי ביטול עסקה, וכי סעיף הביטול המעוגן בטופסי ההזמנה של אותן חברות – מהווה סעיף מקפח בחוזה אחיד שדינו להתבטל, שכן הוא נוגד דמי הביטול המותרים על פי התקנות הנ"ל.

 

צוות אכיפה אזרחית אף הגדיל לעשות, כאשר טען בכל אותם כתבי התביעה, כי הפיצול בין שירות התכנון והעיצוב של המטבח לבין ייצורו בפועל, הנו פיצול מלאכותי הבא בסופה של ההתקשרות בין הצדדים ואשר לא בא זכרה בתחילת ההתקשרות.

 

על אף שמדובר בפסק דין בתביעה קטנה, הוא מהווה אבן דרך בהכרה בכל הטענות של המועצה לצרכנות כנגד השיטה הפסולה של ביטול העסקאות של חברות המטבחים, המנוגדת לחוק הגנת הצרכן, לתקנות ביטול עסקה שמכוחו ולדיני החוזים האחידים.

 

לצפיה בפסק הדין תק 14138-08-13 מיכלסון -שלום נ' י.ד. תעשיות עץ בע"מ לחצו כאן

 


 

כתב תביעה לדוגמא

 

פסקי דין

 

 

מדריך תביעות קטנות

 

הסבר על התהליך

 

הגשת תלונה