המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 03/11/2013

עדכון לציבור המתלוננים במועצה לצרכנות נגד קלאב הוטל
לאור דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי ביום 31.10.13, בעניין הסכם הפשרה שהוגש על ידי הצדדים, שעניינה השתחררות מהסכמי הרכישה, העלה בית המשפט מספר קשיים העולים מהסכם הפשרה המוצע והציע להגיש הסכם פשרה חדש עד ליום 31.12.13 ככל שהצדדים יגיעו להסכמה

 


לאור דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי ביום 31.10.13 בפני כב' השופטת ענת ברון, בעניין הסכם הפשרה שהוגש על ידי הצדדים בתיק ת.א 2020/09 דקל וכספי נ' קלאב הוטל אינטרנשיונל (א.ק.ה) בע"מ ואח' שעניינה השתחררות מהסכמי הרכישה, הנני לעדכנכם וכדלקמן.

החלטת בית המשפט לאישור התובענה כייצוגית


כידוע, בשנת 2009 הוגשה תובענה ייצוגית נגד חברות "קלאב הוטל" על מנת שבית המשפט יצהיר כי הסכמי הרכישה מאפשרים לבעלי יחידות נופש להשתחרר מההסכם ולהפסיק לשלם דמי אחזקה.


ביום 18.6.13 הוציא בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ברון) החלטה לפיה ניתן לנהל את התביעה בשם כל בעלי יחידות נופש במלונות קלאב הוטל (קלאב הוטל טבריה, קלאב אין אילת וקלאב הוטל אילת) והתובעים ייצגו את כלל בעלי יחידות הנופש בשאלה: האם זכאים בעלי יחידות הנופש בקלאב הוטל לוותר על זכות הנופש שלהם ולסיים את ההתקשרות עם קלאב הוטל, ובתוך כך לחדול מתשלום דמי אחזקה.


בהחלטה זו, קבע בית המשפט כי לכאורה, אין בהסכמי הרכישה חיוב עצמאי לשלם דמי אחזקה, אלא בתמורה לשימוש ביחידת הנופש. עוד קבע בית המשפט כי לכאורה, עומדת לבעלי יחידות הנופש הזכות לוותר על זכות הנופש ולהביא את ההתקשרות עם קלאב הוטל לסיומה.


במילים אחרות, בית המשפט קבע כי לכאורה, בעלי יחידות נופש בקלאב הוטל רשאים לסיים את ההתקשרות ובכך להימנע מתשלום דמי אחזקה. חשוב לציין כי קביעה זו אינה מוחלטת משום שמדובר אך בשלב האישור של התובענה כייצוגית, ולא בפסק דין. עם זאת, לאור העובדה כי השאלה היא משפטית בעיקרה (של פרשנות החוזה) נראה כי קיים סיכוי סביר שבית המשפט ייתן, בבוא העת, פסק דין דומה.ישיבת קדם משפט נקבעה ליום 16.1.14 בשעה 9:30.

פרסומים של קלאב הוטל בעניין ביטול הסכמי נופש בקלאב הוטל


ביום 10 לאוקטובר 2013 פרסמה קלאב הוטל מודעה ב-6 עיתונים ולפיה במסגרת הסכם פשרה בתובענה ייצוגית הוסכם שכל בעל זכות נופש במלונות קלאב הוטל רשאי לבטל את הסכם הנופש עם קלאב הוטל ללא זכות השבה. עוד צוין כי על מי שמעוניין לבטל את ההסכם, לשלוח לקלאב הוטל הודעה בכתב, זאת עד ליום 15.2.14 . הביטול, על פי ההודעה, יכנס לתוקפו ביום 31.12.14.
בעקבות הפרסום הנ"ל פנו אלינו צרכנים רבים שחשים מבולבלים בבקשת סיוע בבחינת משמעות ההסדר מבחינתם. למשל, בעל יחידת נופש אשר ביקש מזה שנים רבות לסיים את ההתקשרות והפסיק לשלם דמי אחזקה שאל אם עליו לשלוח הודעת ביטול נוספת והאם חברת קלאב הוטל ויתרה על "חובות" דמי אחזקה שלא שולמו במשך שנים.

ביום 20.10.13 הוגשה בבית המשפט בקשה לאישור הסכם פשרה. לאחר עיון ראשוני בהסדר הפשרה המוצע ולנוכח ההודעה שפורסמה בית המשפט זימן את הצדדים לדיון דחוף בבקשת אישור ההסכם אשר התקיים ביום 31.10.13.

החלטת בית המשפט המחוזי מיום 31.10.13

בית המשפט קבע:


1. המהלך לפיו מוצע הסדר עם חלק מחברי הקבוצה מבלי שההסדר נבחן ואושר על ידי ביהמ"ש– נוגד את הוראות החוק המחייב את פיקוח בית המשפט .


2. "משתמע מההודעה שפורסמה, כפי שנוסחה, כי ההצעה שבבסיס הפרסום נתאשרה על ידי בית המשפט והיא תחת חסותו. בכך יש משום הטעיה*, שכן הפרסום נעשה באופן חד צדדי בלא שהצדדים הקדימו ופנו לבית המשפט ואף טרם שהוגש לאישורו; וממילא לפני שהסדר כלשהו נבחן על ידי בית המשפט, לא כל שכן אושר."


3. בית המשפט דחה את טענת הצדדים לפיה הביטול המוצע על פי הפרסום אינו מותנה בתנאי כל שהוא (תשלום דמי אחזקה או "חובות עבר") וקבע כי אין זה המצב משום שקיימות הוראות בהסכם בדבר ויתור על זכויות על זכות להשבה, וכן התייחסות להתחשבנות בין הצדדים ועוד.


4. בית המשפט הורה על תיקון הפרסום על מנת להבהיר, הן בפרסום נוסף בעיתונות והן בדיוור ישיר לכלל בעלי יחידות נופש, כי ההסדר לביטול הסכמי הנופש טרם נבחן על ידי בית המשפט וטרם אושר. עוד קבע בית המשפט כי תוקף ההצעה שבפרסום יוותר רק עד 15.2.14 ללא אפשרות להארכה.


5. חשוב לציין שבית המשפט העלה מספר קשיים העולים מהסכם הפשרה המוצע והציע להגיש הסכם פשרה חדש עד ליום 31.12.13 ככל שהצדדים יגיעו להסכמה.

 

לצפיה בפרוטוקול הדיון לחצו כאן