המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות

כל הסוגיות הצרכניות

ביטול עסקת שעוני יוקרה לאחר רכישה. מה קובע החוק?

במחלקת התלונות של המועצה לצרכנות מתקבלות עשרות תלונות צרכנים המלינים על חנויות בהם רכשו שעונים, ביקשו לבטל את העסקה בהתאם לתקנות וסורבו בטענה שמדובר בתכשיט. אלא שהחוק קובע אחרת

 

במחלקת התלונות של המועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות עשרות תלונות צרכנים המלינים על חנויות בהם רכשו שעונים, ביקשו לבטל את העסקה בהתאם לתקנות וסורבו. ריבוי התלונות מעלה חשש כי עוסקים רבים כלל אינם מודעים להתייחסות התקנות לעסקה בה נרכשו שעונים.


 

השאלות המשפטיות הנגזרות מתלונות אלו הינן:


1. האם צרכן הרוכש שעון רשאי, על פי תקנות ביטול עסקה, לחזור בו מהעסקה.
2. האם שעונים נכללים בהגדרת תכשיטים, לעניין הביטול?מה קובע החוק?


תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) קובעות כי עסקה לרכישת פריט מהפריטים המנויים בתוספת לתקנות ניתנת לביטול. תקנה 2 (1) לתקנות קובעת כי ביטול עסקה לרכישת הפריט המנוי בפסקה (23) לתוספת יעשה בתוך 14 ימים.


פריט 23 בתוספת לתקנות מונה במפורש "שעונים".


מכאן, כי אין ספק שעסקה לרכישת שעון ניתנת לביטול, ובלבד שתיעשה תוך 14 ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש בשעון.


צרכנים רבים דיווחו כי דרישתם לביטול עסקה נדחתה בטענת בעל החנות כי שעונים מהווים תכשיט שהוחרגו בתקנות מתחולתן.


טענה זו שגויה שכן תקנה 6(א)(11) לתקנות קובעת מפורשות כי החריגים לתקנה הם "תכשיטים שהמחיר ששולם עבורם גבוה מ-3000 ₪ למעט שעונים" לגביהם כן יחולו התקנות.


משכך, אין ספק כי שעונים אינם נכללים בגדר תכשיטים לעניין התקנות, רכישתם ניתנת לביטול ובתנאים הרגילים של אי שימוש.

דוגמא לתלונת צרכן


מתלונה לדוגמא שטופלה על ידי המועצה לצרכנות ניתן ללמוד לגבי מקרים אחרים דומים.
ת.א רכש שעון בעלות 13,986 ₪ בחנות בתל אביב. בתוך 48 שעות ביקש לבטל את העסקה בהתאם לזכותו על פי התקנות.


בעל החנות סירב לבטל את העסקה בטענה כי השעון נחשב לתכשיט ומשכן לא ניתן לבטל את העסקה שכן מחיר השעון עולה על 3,000 ₪. בעקבות כך פנה הצרכן לעזרת המועצה.


בפניית המועצה לצרכנות לחנות נטען כי תקנות ביטול עסקה תשע"א- 2010 חלות ומאפשרות לצרכן לחזור בו מהעסקה וכי בהתאם לסעיף 23, שעון אינו נחשב תכשיט ומשכך לא חלים עליו ההגבלות החלות על ביטול עסקאות תכשיטים ובהן השבה עד 48 שעות, והגבלת הזכות לעלות של עד 3,000 ₪.


בעקבות פניית המועצה העסקה בוטלה, הצרכן קיבל את כספו חזרה למעט 100 שקל דמי ביטול, בהתאם לתקנות ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.