המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2014

ארכיון כתבות 2014

תאריך: 24/06/2014

פרשת הסוללות המתפוצצות: המועצה לצרכנות קוראת לבדיקה מקיפה ואיסוף הסוללות בעת הצורך
במכתב דחוף שנשלח לשר התקשורת ולרשות לסחר הוגן מבקשת המועצה לעשות את הדרוש לבדיקת הטענה בדבר קיומה של הטעיה, על כל המשתמע מכך, בד בבד עם פעולה למניעת הפצת הסוללות ואיסופן, ככל שתתברר סכנה מהן

 

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, פנה אל ראש הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן עו"ד תמר פינקוס ואל שר התקשורת גלעד ארדן בעקבות החשיפה בתקשורת על התפוצצות סוללות טלפונים סלולריים במכשירי גלקסי S4 שהתרחשו בישראל בחודשים האחרונים. . עפ"י הפרסומים, נושא הסוללות הפגומות בסמארטפונים מסוג גלקסי S4  עלה לראשונה באתרים שונים באינטרנט כבר בחודש אוקטובר 2013. מאז דווח בפרסומים על "לפחות 20 מקרים של פיצוצים בסוללה.

 

במכתב תחת הכותרת "מניעת סכנה לציבור הצרכנים מפיצוץ סוללות נטענות" כותב מנכ"ל המועצה לצרכנות: "דומה כי על המשמעות הבטיחותית והסיכונים הגלומים בסוללות, ככל שהאמור בפרסומים נכון, אין צורך להכביר מילים וכי לית מאן דפליג כי נכון וראוי למנוע שימוש בסוללות אלה, ככל שיש בהם סיכון כלשהו".


 
"חמורה מכך הטענה כי מדובר במידע חיוני לציבור הצרכנים אודות סיכון הידוע ליצרן והיבואן גם יחד, המידע לא הועבר לציבור הצרכנים שהמשיך לרכוש את המוצרים תחת מסווה של שתיקה, שלא לומר השתקה כנטען בפרסומים".

 

"מאחר ומכשירים אלה מיובאים לישראל בהתאם ל"אישור סוג" הניתן ע"י משרד התקשורת ומאחר ויבוא מכשירים ללא אישור כאמור אסור, הרי שדומה כי למניעת הסיכון ראוי כי המשרד יעשה כל שביכולתו למניעת הסיכון, לרבות נקיטת אמצעים לאיסוף אותן הסוללות, ככל שיש בהן סיכון.

 

נוכח האמור, קוראת המועצה לשר התקשורת ולרשות לסחר הוגן לעשות שימוש בסמכותם ולדרוש מהיבואנים את כל המידע הנחוץ וככל שיש סכנה כלשהי למי מהצרכנים להתנות את האישור שניתן ולהתלותו בנקיטת כל האמצעים הנחוצים לביטול הסיכון, לרבות איסוף הסוללות מכלל הציבור שרכש את המכשירים (מעין recall).

 

עוד כותב מנכ"ל המועצה כי אם האמור בפרסום נכון,  שתיקת היבואן והיצרן מדאיגה במיוחד נוכח הוראת סעיף 2 בחוק הגנת הצרכן האוסר על עוסק לעשות במעשה או במחדל כל דבר העלול  להטעות צרכן בפרט מהותי בעסקה, כשהחוק קובע מפורשות כי טיבו של המוצר כמו גם הסיכונים הכרוכים בנכס והשימוש בו מהווים פרט מהותי בעסקה. לא זו אף זו אלא שסעיף 4 בחוק מחייב עוסק לגלות לצרכן כל תכונה בנכס במחייבת החזקה או שימוש מיוחדים כדי למנוע פגיעה  למשתמש או לכל אדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל.

 

"הטענה כי היצרן והיבואן יודעים על התקלה בסוללות, הרי שהמנעותם ממתן מידע לכל ציבור הרוכשים אודות הסיכונים, ולו בדיעבד במועד בו נודע להם על התקלה,  עלול לעלות כדי הטעיה שהינה עפ"י החוק "לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה. לאור האמור מבקשת המועצה כי הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן תעשה את הדרוש לבדיקת הטענה בדבר קיומה של הטעיה, על כל המשתמע מכך,  בד בבד עם פעולת המשרד למניעת הפצת הסוללות ואיסופן, ככל שתתברר סכנה מהן".
 

יצויין כי בדיקת המועצה העלתה כי על אף קיומו של תקן ישראלי החל לגבי סוללות נטענות, הוא אינו חל לגבי הסוללות המשווקות עם המכשיר הסלולארי וכחלק ממנו ומשכך נותר הציבור ללא הגנה מספקת באופן שהסיכון התממש כאמור. 

 

יש לכם מכשיר גלקסי S4? למדריך מקיף ושאלות ותשובות מתוך אתר גלובס לחצו כאן