המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חובת פרסום פרטים מזהים של דגם ומותג של מוצר - מה קובעות ההנחיות?

חובת פרסום פרטים מזהים של דגם ומותג של מוצר - מה קובעות ההנחיות?

 

הרשות להגנת הצרכן מפרסמת הנחיות חדשות על מנת לקבוע מהם הפרטים המהותיים אשר יש להביא לידיעת הצרכן בפרסום מוצר? פרטים אשר מזהים את המוצר ומבדילים אותו ממוצרים אחרים דומים

 

 

מהי מטרת ההנחיה?


מטרת ההנחיה לשים סוף לתופעה של פרסום מוצר במחיר אטרקטיבי כדי לפתות את הצרכן להגיע לחנות, או לבצע את העסקה, כאשר בפועל המחיר מתייחס לדגם מסויים בלבד, שאינו תואם בהכרח את דרישות הצרכן. בנוסף, ההנחיה נועדה לאפשר לצרכן לבצע השוואת מחירים ולקבל החלטה מושכלת.


כדי למנוע הטעיה כאמור, הרשות מחייבת את העוסקים לספק לצרכן מידע מהותי על המוצר שבפרסום – הדגם והמותג - שיאפשר לו לקבל החלטה האם להגיע לבית העסק בעקבות הפרסום, וכן יאפשר לצרכן לערוך השוואת מחירים ברשת של מוצרים דומים / אחרים.


מה קובע חוק הגנת הצרכן?


סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה לרבות בנוגע לתכונות המוצר וטיבו. הסעיף חל גם על פרסומת.


לגבי מכירות מיוחדות ומבצעים, סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסק המפרסם מכירה מיוחדת מחוייב להבהיר אילו מוצרים או שירותים כלולים בה ואלו אינם כלולים בה, את מחירם אצלו לפני המכירה המיוחדת ואת שיעור ההנחה, או המחיר לאחר ההנחה וכן את תנאי המכירה המיוחדת.


מה קובעת ההנחיה?


ההנחיה חלה על כל פרסום, בכל מדיה, לרבות מבצעים, וקובעת מהם הפרטים המהותיים שיש לציין בפרסום מוצר, שבעזרתם הצרכן יוכל לזהות את המוצר באופן מדויק ולהבדיל בין מוצר זה לבין מוצרים אחרים דומים:


1.שם ומספר דגם מלא של המוצר (לרבות דגמי משנה או תתי דגמים).


2.שם המותג.


על אלו מוצרים חלה ההנחיה?


בשלב הראשון, ההנחיה חלה על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, כלי רכב ומשקפיים לרבות משקפי שמש.


ומה ניתן לעשות במקרה בו העוסק הפר את הוראות החוק וההנחיה?


פרסום שאינו עומד בתנאי החוק וההנחיה עלול להוות הטעיה על פרט מהותי בעסקה, ובהתאם לנסיבות, יכול להיחשב כפרקטיקה פסולה של פרסום פיתוי הגורם לצרכן להגיע לבית העסק על סמך מחיר אטרקטיבי, כשבפועל מתגלה בבית העסק כי המחיר חל על מוצר שאינו מתאים לדרישות הצרכן.
אי פרסום הדגם והמותג ייחשב כהטעיה בעניין מהותי והפרת הוראות סעיף 2 ו/או סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן, והצרכן שניזוק מהפרסום המוטעה רשאי להגיש תביעה לפיצויים על הנזק שנגרם לו כתוצאה מההטעיה.


כמו כן, ניתן להגיש תלונה ברשות להגנת הצרכן, לה הסמכות להטיל על בית העסק עיצום כספי במקרה של הטעיה. להגשת תלונה לחצו על הקישור כאן >>


באילו מקרים ההנחיה לא תחול?


ההנחיה לא תחול על פרסום המתייחס ל –


1.כל המוצרים בחנות / מגוון דגמים של מוצר / מותג מסוים – למשל 70% הנחה על כל החנות.


2.כל הדגמים של מוצר / מותג מסוים / מגוון דגמים של מוצר / מותג מסוים – למשל 40% הנחה על טלפון נייד של חברת X.


ככל שהפרסום מתייחס לדגמים בודדים (עד חמישה) חובה לפרסם את כל פרטי הדגמים כמפורט בהנחיה.


באילו מקרים אין חובה לציין את שם ומספר הדגם ואת שם המותג?


1.בפרסום בבאנר במרשתת הכולל קישור ישיר לאתר המקוון שבו תיאור המוצר כולל שם / מספר הדגם והמותג


2.הפרסום כולל תמונה ברורה ללא סייג "תמונה להמחשה בלבד" הכוללת את הפרטים בהנחיה, כלומר שם הדגם והמותג


3.פרסום באתר מותג מסויים מחייב פרסום שם דגם ומספר דגם (ולא שם המותג). למשל, פרסום באתר אלקטרה של מוצר ממותג אלקטרה לא מחייב לציין את המותג.


4.בפרסום בחנות (למעט בחלון ראוה) אין חובה לציין את שם הדגם והמותג שהרי הצרכן יכול מייד לגשת למוצר ולוודא את הדגם והמותג.

 

 

לצפיה בהנחיות המלאות לחצו כאן >>