המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 01/02/2011

המועצה לצרכנות בתגובה על הפרסומים- מוצרי זוגלובק

אם מה שפורסם באמצעי התקשורת מדויק,  הרי שלעמדת המועצה נפלו פגמים חמורים בהתנהלות החברה, החל מהעובדה שהליקוי במוצר התגלה על ידי צרכנית ולא על ידי מערכות הבקרה של החברה, החשש כי החברה לא אספה את המוצר מהצרכנית באורח מיידי לוידוא הליקוי ודחיית הלקוחה בהבטחה למענה עתידי "בעוד שבוע". בנוסף, הודעת הריקול עלולה לגרום לבלבול שכן זוגלובק ציינה כי פסטרמה  עלולה שלא לעמוד בחיי המדף המצוינים אך ללא כל סיכון בטיחותי, מאידך גיסא לא נמסרה הנחיה מפורשת לצרכנים מה לעשות במוצרים שלא התנפחו ונמצאים ברשות הצרכנים ואילו בכתבה באתר y-net  נמסר על קילקול קיבה לילדים.

על משרד הבריאות לבחון את האירוע ואת התנהלות החברה ולהסיק את המסקנות לגבי היקף ואופן הבקרה שלה את יצרניות המזון בכלל, זאת בעיקר נוכח  ממצאי דו"ח המ.מ.מ. של הכנסת אודות הליקויים בפיקוח על בטיחות המזון ולאור הפרסומים באמצעי התקשורת  אודות דו"ח הביקורת על הליקויים במערך הבקרה על יצרני המזון והמסעדות. המועצה לצרכנות קוראת למשרד הבריאות לראות במקרה זה תמריץ לעריכת רוויזיה בתחום הפיקוח והבקרה על יצרני המזון.

אין כרגע כללים ברורים ומחייבים במקרה של ריקול בשל מוצר מסוכן לציבור, ובמעורבות המועצה, החל מכון התקנים לבקשת חה"כ אורית נוקד לקביעת תקן שענינו "קריאה חוזרת – recall" אשר אמור  לעשות סדר בתחום. התקן יקבע מאפייני אירוע המחייבים קריאה חוזרת, נוסח הודעה ואופן פרסומה, האופן בו יבוצעו הדיווחים לגורמים במתאימים, אמצעי פיקוח ועוד.