המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 11/12/2011

המועצה הישראלית לצרכנות  הגישה  התנגדות לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית  נגד חברת הוט בעניין סירוב ניתוק לקוחות

התובענה הוגשה היום (א'), 11.12.11, את המועצה מייצגים בהתנגדות פרופ' אלון קלמנט ועו"ד רוני אבישר-שדה, מטעם הקליניקה לתובענות ייצוגיות במרכז הבינתחומי הרצליה.
התובענה הוגשה כנגד חברת הוט במרץ 2010. התובע טען בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית, כי הוט  לא מפסיקה את חיוב לקוחותיה המבקשים להתנתק משירותיה במועד הקבוע לכך בדין. נטען כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, על הוט להפסיק את חיוב לקוחותיה בתוך שלושה ימי עסקים לכל היותר, מרגע בקשת הניתוק.  טענה זו מוכרת למועצה  מתלונות צרכנים,  על חברת הוט, מהן עולות טענות דומות. 

בהסכם הפשרה שהגישו הצדדים לאישור בית המשפט נקבע, בין היתר,  כי הוט תעניק ללקוחותיה הטבה בצורת פתיחת ערוצים, וכמו כן תתרום סכום של 7 מיליון ש"ח לטובת פרויקט חינוכי בעיר באר-שבע. בנוסף, התחייבה הוט להתקין מערכת חיובים חדשה אשר תמנע את המשך חיוב הלקוחות לאחר המועד הקבוע בחוק.

המועצה, באמצעות הקליניקה לתובענות ייצוגיות, טענה בהתנגדות כי קיים חשש שחברי הקבוצה המיוצגת בתובענה  אינם זוכים, במסגרת הסדר הפשרה,  לקבל כל סעד של ממש במסגרתו ומשכך ההסכם אינו ראוי, אינו הוגן ואינו סביר עבורם. בין היתר טענה המועצה כי הסדרת מערכת החיובים בהוט אירעה קודם להסכם ועל כן אין לראותה כחלק מן ההסכם. כמו כן טענה המועצה כי קיים ספק האם התחייבות הוט לתרומה אכן נובעת מן ההסכם, או שמא היא ניתנה במנותק ממנו, זאת לאור פרסום באמצעי התקשורת אודות דבר התרומה במועד שלפני הגשת הסכם הפשרה לאישור בית המשפט. . עוד טענה המועצה כי, עקרונית,  בנסיבות העניין, בו ידועים פרטי הנפגעים מהתנהלות הנתבעת, אין להסתפק בתרומה כללית לציבור ויש מקום להורות על פיצוי אישי ישיר של כל הנפגעים מהתנהלות החברה המהווים את חברי הקבוצה המיוצגת.

שיתוף הפעולה בין הקליניקה לתובענות ייצוגיות, שהינה פרויקט ייחודי וראשון מסוגו בארץ, לבין המועצה לצרכנות קרם עור וגידים במהלך השנה החולפת ובבסיסו עומדת מטרתם המשותפת של שני הארגונים להביא להגברת האכיפה וההרתעה באמצעות שימוש ראוי וצודק בכלי התובענה הייצוגית. במסגרת שיתוף הפעולה תייצג הקליניקה לתובענות ייצוגיות את המועצה בהתנגדויות להסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות שימצאו בבדיקה  כי אינם ראויים או פוגעים בחברי הקבוצה. . בקליניקה לוקחים חלק סטודנטים מצטיינים בבית הספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי-הרצליה.

פרופ' אלון קלמנט צופה כי שיתוף הפעולה בין הגופים יגביר את המודעות של בתי המשפט ושל בעלי הדין לבעיות הנובעות מהסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות. "בתי המשפט וגם הציבור חייבים להבין כי הגשת התובענה אינה מספיקה על מנת להביא לכך שהאכיפה וההרתעה יושגו. יש לזכור שהסכם הפשרה מעניק לנתבע חסינות מפני תביעות אישיות. לכן, אם הנתבע אינו משלם לקבוצה את הנזקים שגרם להם ומנגד הוא חסין מפני כל התביעות האישיות של חברי הקבוצה, ההפרה תמשיך להיות משתלמת ולמעשה המטרה של התובענה הייצוגית לא הושגה".

אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי: "המועצה לצרכנות כגוף שאמון על  ייצוג הצרכנים בישראל רואים חשיבות רבה לא רק בהגשת תובענות ייצוגיות אלא גם בפיקוח על הסכמי פשרה המוגשים בתובענות יצוגיות שהמועצה אינה צד בהן". "חייבים להבטיח", אומר עו"ד אהוד פלג, "כי הליך כה חשוב להגנת הצרכנים לא יסתיים בקול ענות חלושה, ובכל מקרה מבלי שהובטח מיצוי זכויות הצרכני שנפגעו". מנכ"ל המועצה הוסיף כי "שיתוף הפעולה עם הקליניקה והעומדים בראשה לא רק שמהווה מכפיל כח למועצה אלא אף תורם להקמת דור צרכנים נבונים שיהווה את דור מגיני הציבור בעתיד".