המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2011

ארכיון כתבות 2011

תאריך: 12/04/2011

המועצה הישראלית לצרכנות: יש להגביר את השקיפות בדו"חות הכספיים של הבנקים

בימים האחרונים פורסמו  הדו"חות הכספיים של הבנקים לשנת 2010.  הדוחות מצביעים כי הכנסות חמשת הבנקים הגדולים במשק, מעמלות תפעוליות,  גדלו בשנת 2010 ב 470 מיליון ₪ .

לפני כשלושה חודשים הציג הפיקוח על הבנקים בועדת הכלכלה בכנסת, במסגרת הדיווח החצי שנתי,  את תוצאות הרפורמה בעמלות. לדברי הפיקוח ,  בשנתיים האחרונות נרשמה הפחתה  של 13% בעמלות שירותי עו"ש, למשקי הבית והפחתה של  יותר מ 20% בעמלות  אחזקת כרטיסי אשראי.

על פניו, דומה כי קיימת סתירה בין הבנקים לדוחות של בנק ישראל.
ההסבר לכך עשוי להימצא בצורות דיווח שונות בין שני הגורמים באופן המונע מידע מן הציבור: הפיקוח על הבנקים מציג את שיעור ההפחתה הממוצעת בעמלות הנגבות מחשבון עו"ש או מכרטיס אשראי, ואילו הבנקים בדוחותיהם, מציגים את סך ההכנסות הכולל שלהם מעמלות.
נוצר חשש כי הירידה בעלות הממוצעת לחשבון עו"ש או כרטיס אשראי, עליה מדווח הפיקוח על הבנקים, נובעת למעשה מהגידול במספר חשבונות העו"ש וכרטיסי האשראי של הציבור, ולא מהפחתת נטל העמלות על משק בית, כאשר ההוצאה בעמלות למרבית משקי הבית-  גדלה לעמדת המועצה.

לאור חוסר ההתאמה בין שני הגופים, דורשת המועצה לצרכנות, לחייב את הבנקים לפרסם בדוחות הכספיים השנתיים, נתונים לגבי גביית העמלות ממשקי הבית שיאפשרו לדעת בוודאות האם נטל העמלות על משקי הבית גדל או פחת.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג,  פנה אתמול במכתב למפקח על הבנקים  בקריאה לחייב את הבנקים לפרסם במסגרת הדיווחים הכספיים השוטפים שלהם נתון נוסף - את סך העמלות הנגבות ממשקי הבית כשהוא מפולח לפי סוגי העמלות השונים (כגון: ניהול עו"ש, כרטיס אשראי, אשראי).  מנכ"ל המועצה  אומר כי "סך העמלות הנגבות ממשק בית בודד הוא הנתון הרלוונטי כאשר באים למדוד את הצלחתה או אי הצלחתה של הרפורמה בעמלות" . נתון זה יגביר את השקיפות לגבי היקף ההוצאות של משקי הבית על עמלות .