המועצה > חדשות ועדכונים > תחקירים

תחקירים


מבצע ארצי של המועצה הישראלית לצרכנות מגלה: למעלה מ-50% מתלמידי בתי הספר היסודיים נושאים ילקוטים כבדים מהמותר

 
 
 
 
נשיאת ילקוט כבד עלולה לגרום נזק בריאותי לגב התלמיד. לאור תלונות רבות שהגיעו למועצה לצרכנות, החליטה המועצה לבדוק את משקל הילקוטים שסוחבים התלמידים לבית הספר ואת התאמת המשקל לכללים המפורטים בחוזר המנכ"ל. צוותי הצרכנות הפעילה של המועצה לצרכנות בדקו למעלה מ- 300 תלמידי בתי ספר יסודיברחבי הארץ (אשקלון, הרצליה, מודיעין, הוד השרון, ירושלים וחיפה). בתהליך הבדיקה נשקלו בנפרד התלמיד והילקוט, וחושב המשקל המקסימלי של הילקוט שמותר לתלמיד לשאת על גבו בהתאם למשקלו.

 
תוצאות הבדיקה העלו כי 53% מהתלמידים (בממוצע) סוחבים ילקוט שמשקלו חורג מהתקן. בכיתה א' עומד אחוז הסטייה על 72%, כיתות ב-ג' 64% , כיתות ד' 60% , ובכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי (ה-ו) עומדת הסטייה על  28.2%.

במקרים מסוימים נמצא כי ילדים בכיתות א'-ב' סוחבים משקל החורג ב- 30%  מהתקן המותר.

הילקוט הכבד ביותר שנשקל שקל 11 ק"ג, וסחב אותו ילד בכיתה ב', שמשקלו 28 ק"ג.

 יש לציין שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך, שנכנס לתוקפו ביום 1.9.2002, פורסמה הנחיה כי משקל הילקוט של תלמיד בית-הספר היסודי לא יעלה על 15% ממשקלו.  בחוזר מנכ"ל שנכנס לתוקפו ביום 1.1.2004 אף צוין כי  אפשר לפתור את בעיית הילקוטים הכבדים באמצעות שימוש משותף של שני תלמידים בספר אחד.

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי לילדים שלנו יש זכות להיות צרכנים של שירותי חינוך מבלי שיכפו עליהם לסבול נזק בריאותי. ישנן הוראות ברורות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, מוסיף מנכ"ל המועצה,  שנועדו לשמור על בריאות הילד, אולם הממצאים מעידים כי לא מקפידים עליהן.  בעיית האכיפה היא  בעיה מוכרת לצערנו, והיא מכה בנו גם כאן ופוגעת בילדים שלנו.
 
ההורים צריכים לדעת שמשקל הילקוטים לא צריך לעלות על 15% ממשקל הילד ולהקפיד על כך. אם ההורים לא יעמדו על מימוש הזכות/ההוראה, מוסיף מנכ"ל המועצה, היא תישאר על הנייר בלבד, והספרים ימשיכו להכביד על גבם של התלמידים ולהזיק לבריאותם.