המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > עסקאות בתחום הביגוד וההנעלה - כל המידע לצרכן

 

עסקאות בתחום הביגוד וההנעלה - כל המידע לצרכן

 

במועצה לצרכנות מתקבלות מידי שנה תלונות רבות בנושאי רכישות בתחום הביגוד וההנעלה, הן ברכישות בחנויות עצמן והן ברכישות מכר מרחוק באמצעות אתרי החברות באינטרנט. לפניכם מדריך קצר בנושאי ביטול עסקה, אחריות ומוצרים פגומים

 

שדה_תעופה

 

ביטול עסקת ביגוד והנעלה

 

זכות הביטול תלויה באופן ביצוע העסקה:

 

רכישה בחנות: ניתן לבטל את עסקת ביגוד והנעלה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה. במקרה של ביטול העסקה רשאי העוסק לגבות דמי ביטול עקב חרטה בגובה של 5% או 100 ₪ (הנמוך מביניהם). בעסקת אשראי רשאי העוסק להוסיף 2% נוספים ובנתאי שיוכיח שנגבת ממנו עמלת אשראי זו.

 

במוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, לא ניתן לבטל את העסקה עקב חרטה.

 

התנאים לביטול העסקה הינם: אם תווית המחיר לא הוסרה ואם מחיר הפריט מעל ל-50 ש"ח, כל זאת בתנאי שלא חלה הרעה במצב המוצר.

 

אם מועד הביטול כבר חלף, על העוסק לפעול בהתאם למדיניות החזרת טובין (פירוט בהמשך).

 

ביטול עסקה עקב פגם: במקרה בו הצרכן מבקש להחזיר מוצר לבית העסק בשל היותו פגום, לא יחולו בעניין זה תקנות ביטול עסקה, במקרה של פגם במוצר, קיימות הגנות אחרות בחוק, ויש לצרכן הזכות לדרוש תיקון או החלפת המוצר למוצר אחר, ואם לא תוקן הפגם תוך זמן סביר או לא הוחלף המוצר (לפי הנסיבות) הצרכן רשאי לבטל את העסקה ולדרוש את כספו ללא דמי ביטול.

 

בעסקת מכר מרחוק של מוצרי ביגוד והנעלה, סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבצע ביטול עסקה באופן חד-צדדי מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס גילוי לפי המאוחר מביניהם. כמו כן, החוק מחייב משלוח הודעת ביטול עסקה בכתב. ניתן לשלוח את הודעת הביטול בדואר רשום, בפקס או במייל, ומומלץ מאוד לשמור עותק של מכתב הביטול ואישור הדואר, הפקס או המייל.

 

במכר מרחוק, ניתן להחזיר גם מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים.

 

החזרת/החלפת המוצר ופרסום מדיניות החזרת מוצרים

 

צרכנים רבים מתבלבלים בין ביטול העסקה וקבלת החזר כספי (בניכוי דמי ביטול), כפי שצויין מעלה, לבין החזרת/החלפת המוצר, לרוב תמורת זיכוי. חוק הגנת הצרכן מחייב עוסקים להציג מדיניות החזרת מוצרים במקום הנראה לעין (לרוב בסמוך לקופה) ובאותיות ברורות וקריאות. במודעה יציין העוסק האם ניתן להחזיר את המוצרים הנמכרים בחנות, הגבלות להחזרת המוצרים, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר.

 

במקרה שהעוסק לא הציג מדיניות החזרת מוצרים – החוק קובע כי ניתן לבטל את העסקה תוך 7 ימים מיום הסירוב ועל העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה באופן שבו שילם הצרכן.

 

במקרה של מוצר שניתן במתנה, התקנות קובעות כי ניתן להחזרה בהתאם להוראות שנקבעו לסוגי המוצרים השונים, ובכפוף להצגת "פתק החלפה" או הוכחה אחרת לביצוע העסקה, אולם אין זכות ביטול אם המוצר נרכש על ידי נותן המתנה ב"תווי קניה".

 

במקרה של ירידת המחיר, על פי התקנות עם ביטול הסכם הרכישה, על ידי הצרכן, בית העסק יחזיר לו את מלוא התמורה ששילם בניכוי דמי ביטול. מתלונות צרכנים עולים מקרים בהם בית העסק מסר לצרכן כי מחיר המוצר בחנות ירד ולכן ניתן לבצע את ההחזר, אך בהתאם לסכום הנמוך יותר. המועצה לצרכנות מבהירה: מדובר בהפרה של התקנות המחייבות החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול בלבד.

 

הצגת מחירים ומבצעים

 

חוק הגנת הצרכן קובע כי "עוסק שהודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת, יבהיר אילו טובין או שירותים כלולים בה ואילו טובין או שירותים אינם כלולים בה, את מחירם אצלו לפני המכירה ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה, וכן תנאי המכירה המיוחדת".

 

ניתן לציין על שלט המבצע כי הוא חל רק על מוצרים שלהם ברקוד מסוים. חשוב גם שלצד המחיר במבצע יצוין המחיר הרגיל לפני המבצע. תקנה 6 בתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), תשמ"ג-1983 קובעת בין היתר כי על העוסק "להציג את הטובין הכלולים במכירה המיוחדת בנפרד או לסמנם בסימון מיוחד או לייחדם בדרך סבירה אחרת"

 

במקרה של הפרת הוראות הנ"ל, הצרכן רשאי לדרוש לשלם את המחיר הנמוך שהוצג על השלט.

 

למידע נוסף אודות אופן הצגת המחיר ופרסום  מבצעים לחצו כאן >>

 

לחוות דעת משפטית של הרשות להגנת הצרכן בעניין אופן הצגת מחיר של מבצעים לחצו כאן >>