המועצה > חדשות ועדכונים > מאמרים

מאמרים

תאריך: 24/06/2008

על הסדרה ראויה של חוזים צרכניים מקוונים: בין קידום המסחר המקוון להגנת הצרכן /
ד"ר שמוליק בכר וד"ר טל ז'רסקי
 
 יותר ממיליארד בני אדם ברחבי העולם משתמשים כיום ברשת האינטרנט, וקרוב לשני מיליארד צפויים להשתמש בה עד לשנת 2010. בתוך מגמה כלל עולמית זו, המסחר הצרכני המקוון הוא אחת התופעות המרכזיות והמעניינות המתפתחות ברשת האינטרנט. היקפי המסחר האלקטרוני גדלים משנה לשנה, תוך שינוי דרמטי של כללי המשחק העסקיים. במסגרת זו יוצרת רשת האינטרנט דינמיקות המעודדות התפתחויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות. באופן טבעי, התפתחות זו מביאה עימה גם גידול בנקודות הממשק שבין העולם המקוון לבין עולם המשפט.
מאמר זה מתמקד בעסקאות צרכניות מקוונות הנכרתות בין ספּקים לבין צרכנים ברשת האינטרנט. על המדיניות המשפטית החולשת על חוזים צרכניים מקוונים להגשים שני יעדים מרכזיים, אשר לעתים סותרים זה את זה. מחד גיסא, על המשפט להגן על הצרכן המקוון. מאידך גיסא, על המשפט לדאוג לקידומו של המסחר המקוון.

את התייחסותנו נחלק לשתי מערכות, הסדורות על פי שלביה הכרונולוגיים של העסקה האלקטרונית. המערכה הראשונה עוסקת בסוגיות הנלוות לשלב הטרום-חוזי ולכריתת החוזה המקוון. במסגרת זו נדון בסוגיות הקשורות להתגבשותו של החוזה האלקטרוני ולחובות הגילוי המוטלות על המוכר. המערכה השנייה מתמקדת בניתוח החוזה הצרכני המקוון מפרספקטיבת דיני החוזים האחידים. במערכה זו אנו מדגימים - בעזרת ניתוח כלכלי וניתוח התנהגותי של חוזים אחידים – כיצד תופעת זרימת המידע ברשת האינטרנט עשויה להשפיע על ולשנות את הצורך בהתערבות משפטית בתוכנם של חוזים צרכניים מקוונים.
 
למאמר המלא : 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* ד"ר שמוליק בכר: מרצה, המסלול האקדמי של המכללה למינהל – בית הספר למשפטים;
   ראש המוסד ליישוב סכסוכים וחבר המועצה הציבורית, ארגון אמון הציבור.
* ד"ר טל ז'רסקי: מרצה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.
 
מקום פרסום המאמר: עתיד לראות אור בכתב העת מחקרי משפט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן במהלך שנת 2009.