המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2009

ארכיון כתבות 2009

תאריך: 16/03/2009

מה אתה סא"ח?
סקר ארצי חודשי של הנוער בישראל בסוגיות צרכניות
המועצה לצרכנות מפעילה זו השנה השנייה צוותי צרכנות פעילה בבתי הספר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .
המועצה לצרכנות מפעילה צוותי צרכנות פעילה של תלמידי תיכון וסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, המטפלים בבעיות צרכניות של הדור הצעיר, בתחקירים צרכניים ובפעילויות הסברה בתחום הזכויות הצרכניות. החל מיום זכויות הצרכן 2009 יערכו צוותי הצרכנות הפעילה סקר חודשי בבתי הספר התיכוניים, בהם הם פועלים ובו יבדקו עמדות התלמידים בסוגיות צרכניות שונות.

מטרת הסקר הארצי החודשי היא להציף בעיות הנוגעות להרגלי הצריכה ולמודעותם של בני-הנוער ביחס לזכויותיהם הצרכניות.
על בסיס ממצאי הסקר הארצי, יכוונו צוותי הצרכנות הפעילה פעולות הסברה שונות לקהל הצרכנים הצעיר.

בסקר הארצי הראשון בדקו צוותי הצרכנות הפעילה את אחוז תלמידי כיתות י' הבודקים את מדיניות החזרת המוצרים בחנות לפני שהם קונים מוצר. הסקר נערך במספר תיכונים בערים: הוד-השרון, כרמיאל, ירושלים, רמת-גן, חיפה, באר-שבע והרצליה.
 
תוצאות הסקר:
סך-הכל נשאלו 1427 תלמידי כיתות י', כאשר 240 מהם - שהם כ-17%, דיווחו כי הם בודקים את מדיניות החזרת המוצרים בחנות, לפני שהם קונים מוצר.

לאור הממצאים, יפעלו צוותי הצרכנות הפעילה בתיכונים ברחבי הארץ להגברת מודעות התלמידים לנושא מדיניות החזרת המוצרים.
 
מנכ"ל המועצה לצרכנות עו"ד אהוד פלג, אומר כי הסקר הארצי החודשי יאפשר ללמוד מקרוב על שיקול הדעת המשפיע על דפוסי הצריכה והרגלי הקנייה של בני הנוער, וכן על  מודעותו  לזכויות הצרכניות. עו"ד פלג הוסיף כי צוותי הצרכנות הפעילה הם חלק מן המגמה של המועצה לצרכנות להפוך את הציבור לשותף פעיל להגנה על זכויותיו.