המועצה > חדשות ועדכונים > ארכיון כתבות > ארכיון כתבות 2013

ארכיון כתבות 2013

תאריך: 29/04/2013

הנזק מהסרת פיקוח המחיר על הקוטג': למעלה מ-760 מיליון שקל מכיסי הצרכנים 
המועצה לצרכנות ביצעה בדיקה לגבי העלויות לצרכנים כתוצאה מהסרת הפיקוח על מחירי הקוטג'. מהתחקיר עולה כי מחיר הקוטג' התייקר ב-30%-40% , זאת לעומת מוצרים שנשארו בפיקוח והתייקרו ב- 10% בלבד. כתוצאה מכך מימן הציבור מכיסו את תוספת עלות הקוטג' ב-760 מיליון ₪, בין השנים 2008-2011.

 

 

המועצה לצרכנות יוצאת בקריאה להחזיר מידית לפיקוח את מחיריהם של מוצרי החלב שהפיקוח הוסר מהם; לקבוע סל מוצרי עוגן בפיקוח, כדי לייצר "אפקט עוגן" 'שיוזיל את מחיריהם של מוצרים שאינם בסל לציבור הרחב וכדי להגן על אוכלוסיות מוחלשות.

 


קביעת סל "מוצרי עוגן", שיכלול מוצרים בסיסיים מקטגוריות שונות שמחיריהם יהיו מפוקחים, תאפשר לצרכנים לרכוש מוצרים במחיר סביר, ובנוסף תצמצם התייקרויות מחירים בשאר המוצרים באותה הקטגוריה, שכן לרשות הצרכנים, תעמוד תמיד חלופה זולה.   מנתוני הלמ"ס עולה כי מחיר הקוטג' עלה מ- 5.06 ₪ (ב- 1 בינואר 2007), ל- 7 ₪ ( ב-1 בינואר 2011).

 

דו"ח מבקר המדינה (משנת 2012) קובע כי"  יחידת הפיקוח וועדת המחירים אינן מתחשבות בציבור הצרכנים. תלונות צרכנים על מחירים לא מוצדקים לכאורה של מוצרי מזון שאינם בפיקוח אינן מרוכזות או נרשמות במאגר מידע כלשהו ואינן מובאות בחשבון בהליך קבלת ההחלטות בנוגע להחלת פיקוח ;ועדת המחירים אינה בוחנת מהן עמדותיו של ציבור הצרכנים, שהוא המושפע העיקרי מהפיקוח על מוצרי המזון, ואינה מביאה בחשבון את השפעת השינוי במחיר, ההחלה או ההסרה של הפיקוח על מחיר המוצר או השינוי ברמת הפיקוח עליו על רווחת הצרכנים בהליך קבלת ההחלטות."

 


עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות : "המועצה לצרכנות דורשת לבצע מיידית מספר צעדים שיורידו מחירים בטווח הקצר, לפחות עד למועד אשר הצעדים המתוכננים ארוכי הטווח יורגשו במבחן המדף. החלטות אומללות שהתקבלו בהליכים בלתי תקינים, הן שגרמו לעליית מחירים דרמטית של המוצרים שהוסרו מפיקוח. אם לא ינקטו הצעדים המיידיים כדרישת המועצה לצרכנות ולא יאומץ דו"ח מבקר המדינה, ימשיך הציבור לשלם מכיסו מיליוני שקלים".

 

עפ"י המתווה המוצע ע"י המועצה, בסל מוצרי העוגן בפיקוח, יכלל מוצר אחד מכל קטגוריית מזון בסיסית בענפים בהם אין תחרות אמיתית, כדי להבטיח לפחות סל מזון בסיסי בר השגה לאוכלוסיה הרחבה, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, וכדי לייצר "אפקט עוגן"  שיקטין את עלויות מחיריהם של מוצרים מאותן קטגוריות שאינם מצויים בסל.

 


כמו כן, קוראת המועצה לצרכנות לעגן ולפרסם בחוק הפיקוח על המחירים את הכללים והשיקולים באשר להטלת פיקוח מחירים על מוצר או להסרתו , והכללת נציג המועצה לצרכנות בוועדת המחירים, על מנת שיוכל לוודא שההיבטים של רווחת הצרכנים יילקחו בחשבון.

 

טבלת תנודות המחירים והפערים של גבינת קוטג' ושל חלב מפוסטר בקרטון 1 ליטר בין השנים 2007-2011