המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > הצרכן טעה במדידת רוחב הכסאות וביקש לבטל את העסקה

הצרכן טעה במדידת רוחב הכסאות וביקש לבטל את העסקה

 
תיאור המקרה:

 

ד' קנה בחנות רהיטים במרכז הארץ 10 כסאות לשולחן בפינת אוכל בסכום של 9000 ₪, בעת הקנייה שילם ד' 1000 ₪ מקדמה על החשבון ויצא אל ביתו שמח וטוב לבב. לאחר 4 ימים בלבד חזר ד' לחנות במטרה לבטל את הקנייה כיוון שלאחר מדידה הכיסאות אינם תואמים לפינת אוכל.

 

ד' נענה ע"י הפקידה שאינה יכולה לטפל בזה והוא יצטרך לדבר עם הבעלים, לאחר שניגש אל הבעלים נאמר לו שיצטרך לשלוח את הביטול בפקס, וכן כך עשה מר ד'.


לאחר שלא קיבל מענה לפקס ששלח והרכישה לא בוטלה וכספו (המקדמה) לא הוחזרה לו פנה ד' אל המועצה לצרכנות.

הטיפול בתלונה:

 
המקרה הגיעה לטיפולה של גב' ליאת כרמי רכזת תחום מוצרי בית במועצה הישראלית לצרכנות, וכן נשלח מכתב לחנות המדוברת אם הפרטים הנ"ל: בקשה לטפל בתלונתו של מר ד' והפסקת ההתעלמות הגורפת מצד בקשתו להחזר כספו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן משנת 2001 תקנה 2- "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו...בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין".
ואכן לאחר מייל שנשלח לאחר שלא התקבל מענה למכתב, החנות טיפלה בתלונה והשיבה לד' את כספי המקדמה שלו בניכוי 100 ₪ עלות ביטול.

 
התוצאה:

 

העסקה בוטלה וכספי המקדמה הוחזרו ללקוח בניכוי 100 ₪ דמי ביטול.