המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע - הנחיות לצרכנים ומכתבים להורדה

חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע - הנחיות לצרכנים ומכתבים להורדה

 

מה קובע חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע בעקבות משבר הקורונה? על אלו אירועים חל החוק? מהן זכויותיי אם בעל האולם מסרב לנהל משא ומתן לתיאום אירוע חדש ובאילו מקרים ניתן לתבוע פיצוי לדוגמא בבימ"ש לתביעות קטנות? המועצה לצרכנות עם מדריך מקיף לצרכנים ומכתבי התראה להורדה בהתאם לנסיבות

 

 

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות תלונות רבות נגד בעלי אולמות אירועים שמסרבים להשיב לצרכנים את המקדמות עבור אירוע שבוטל בעקבות משבר הקורונה.


ביום 1.1.21 נכנס לתוקף חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש) תשפ"א – 2020 המחייב את בעל האולם להשיב למזמין את כספו ומגביל את דמי הביטול שבעל האולם רשאי לגבות מהמזמין. להלן שאלות ותשובות על החוק החדש ומכתבי התראה לדוגמה לבעל אולם המסרב להחזיר למזמין את כספו.

 

שאלות ותשובות


על אלו אירועים חל החוק?


החוק חל על אירוע משפחתי, או אירוע פרטי באולם שמחות, או גן אירועים, או עסק אחר לאירועים שאמור היה להתקיים החל מיום 12.3.20 ואילך ובוטל בעקבות איסורים והגבלות שנקבעו בהחלטות הממשלה בשל התפשטות נגיף הקורונה ובתנאי שהחוזה לגבי האירוע נכרת לפני ה – 12.3.20.


מה קובע החוק במקרה של ביטול אירוע עקב הגבלות או איסורים שפורסמו בשל משבר הקורונה?


במקרה שאירוע בוטל עקב איסורים, או הגבלות שנקבעו בדין, המזמין ובעל האולם ינהלו משא ומתן בתוך חודשיים מהמועד המקורי ועד ליום 1.3.21, לפי המאוחר, במטרה לתאם מועד חדש לאירוע שיתקיים בתוך חמישה חודשים מהמועד המקורי ועד ליום 1.6.21, לפי המאוחר. נטל ההוכחה שהתנאים לאירוע החדש הוצעו בתום לב – יחול על מפעיל האולם.


האירוע נדחה למועד אחר אבל גם הוא בוטל בשל הגבלות, או איסורים שפורסמו בעקבות התפשטות הנגיף. מהן זכויותיי?


במקרה שהאירוע החדש גם בוטל בשל הגבלות, או איסורים, בעל האולם מחויב להשיב למזמין את המקדמה ששילם בתוך חודש מהמועד המתוכנן לאירוע. בעל האולם לא רשאי להפחית מהמקדמה סכום כלשהו למעט תשלום עבור הוצאות מיוחדות. המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים מכתב התראה לאולם האירועים בדרישה להשבת המקדמה. להורדת המכתב לחצן כאן


מהו סכום ההוצאות המיוחדות?

 

 הסכום שבעל האולם הוציא עבור מפגש שמטרתו בחירת המזון והמשקאות שיוגשו באירוע כמפורט בחוזה ושאינו עולה על 2,000 ₪, או הסכום שיתקבל ממכפלת מחיר המנה לאדם שנקבעה בחוזה כפול מספר המשתתפים במפגש  לפי הנמוך. דוגמה: מחיר המנה עמד על 400 ₪ והשתתפו 6 איש בפגישת הטעימות: ההוצאות המיוחדות עומדות על 2,400 ₪ אולם בעל האולם רשאי לגבות סכום של עד 2,000 ₪.


מהן זכויותיי אם בעל האולם מסרב לנהל משא ומתן במטרה לתאם מועד חדש, או קיים משא ומתן שלא בתום לב?


במקרה שבעל האולם מסרב לנהל משא ומתן עם המזמין, או קיים משא ומתן שלא בתום לב, על המזמין לפנות בכתב לבעל האולם בדרישה להשבת המקדמה ובעל האולם מחויב להשיב את המקדמה למזמין בתוך חודש ממועד הפניה בכתב. בעל האולם אינו רשאי להפחית מהמקדמה סכום כלשהו למעט תשלום עבור הוצאות מיוחדות (ראו הסבר מעלה). המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם מכתב התראה לאולם האירועים בדרישה להשבת המקדמה. להורדת המכתב לחצו כאן


קיימנו מו"מ אבל לא הצלחנו לתאם מועד חדש, או החלטתנו שלא לנהל מו"מ עם בעל האולם במטרה לתאם מועד חדש כי זה כבר לא רלוונטי. כיצד עלינו לפעול?


החוק קובע כי על המזמין לפנות בכתב לבעל האולם בדרישה להשבת המקדמה ובעל האולם מחויב להשיב את המקדמה למזמין בתוך חודש ממועד הפניה בכתב ואינו רשאי להפחית מהמקדמה סכום כלשהו למעט:
דמי ביטול בסך של עד 3,000 ₪ ועד 5% ממחיר האירוע שנקבע בחוזה ותשלום עבור "הוצאות מיוחדות" בסכום של עד 2,000 ₪ (ראו הסבר מעלה). המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם מכתב התראה לאולם האירועים בדרישה להשבת המקדמה. להורדת המכתב לחצו כאן


שלחנו מכתב דרישה להחזר כספי ובעל האולם לא החזיר לנו את המקדמה בתוך חודש ממועד משלוח המכתב – מה קובע החוק?


במקרה שבעל האולם לא השיב למזמין את כספו בתוך חודש מיום הדרישה, בית המשפט רשאי לפסוק לטובת המזמין פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.


בחוזה עליו חתמתי עם האולם אני לא זכאי להחזר כספי במקרה של ביטול אירוע ע"י בעל האולם. האם החוק חל גם במקרה זה?


הוראות החוק גוברות על האמור בכל דין או בחוזה לעניין המקדמה, למעט במקרה שבו האירוע המקורי בוטל והצדדים הגיעו להסכמה ביניהם לעניין החזר המקדמה לאחר 12.3.20 ובתנאי שההסכמה הייתה מפורשת, בכתב ובנפרד מכל הסכמה אחרת בין הצדדים.


בטרם כניסת החוק לתוקף (1.1.21) הסכמנו על מועד חדש לאירוע שגם הוא בוטל בשל המגבלות. האם אנחנו זכאים להחזר המקדמות?


במקרה שבטרם כניסת החוק לתוקף (1.1.21) הסכמתם על מועד חדש לאירוע וגם מועד זה בוטל בעקבות הגבלות או איסורים, על בעל האולם להשיב למזמין את המקדמה עד ליום 1.2.21 ואינו רשאי להפחית סכום כלשהו למעט הוצאות מיוחדות של עד 2,000 ₪. המועצה לצרכנות ניסחה עבורכם הצרכנים מכתב התראה לאולם האירועים בדרישה להשבת המקדמה. להורדת המכתב לחצו כאןלתשומת ליבכם, סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות קבוע בצו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות) התשס"ח – 2008 ועומד החל מינואר 2021 על סך של 33,800 ₪. האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ – 50 ₪.

 

 

 
סיכום המכתבים להורדה בהתאם לנסיבות
 
 
לנוחיותכם, מצורפים בזאת מכתבים וקבצים  רלוונטיים להורדה ושליחה לבית העסק.

 

חשוב לציין: אין באמור להלן משום חוות דעת משפטית ביחס למקרה הספציפי שלכם, אלא מידע כללי על הוראות החוק החלות, הסעדים הקיימים בחוק והאופן שבו ניתן לממש את זכויותיכם.

סוג סוג המכתב

מסמך להורדה

מכתב התראה 1 בקשה להחזר מקדמה בשל ביטול אירוע לאחר שהאירוע במועד החדש בוטל

מכתב התראה 2 בקשה להחזר מקדמה בשל ביטול אירוע לאחר שבעל אולם מסרב למו"מ

מכתב התראה 3 בקשה להחזר מקדמה בשל ביטול אירוע - מזמין האירוע מבטל לאחר שלא הצליח לתאם מועד חדש

מכתב התראה 4 בקשה להחזר מקדמה בשל ביטול אירוע - הוסכם על מועד חדש לפני תחילת החוק

לשון החוק חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש) תשפ"א – 2020

 

 
קישורים רלוונטיים
 
 
לבדיקת הסכום המרבי המעודכן להגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות במועד הגשת התביעה לחצו כאן


למדריך לתביעות קטנות באתר המועצה לצרכנות לחצו כאן


למדריך להגשת תביעות קטנות באתר הרשות השופטת לחצו כאן 

 

 

תאריך עדכון: 17.1.2021