המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא שעונים ותכשיטים > העגילים לא מצאו חן בעיני האישה, בית העסק הסכים לתת זיכוי בלבד

העגילים לא מצאו חן בעיני האישה, בית העסק הסכים לתת זיכוי בלבד

 
 
 
תיאור המקרה:

ש' תושב ירושלים, רכש מתנה לאשתו זוג עגילים מזהב בסך 630 ₪ מחנות תכשיטים בירושלים.

אשתו לא אהבה את העגילים אשר רכש והלכה לחנות אחרי יומיים על מנת להחליפם בזוג עגילים אחר, אולם לא מצאה בחנות זוג עגילים אחר שמצא חן בעיניה ולכן ביקשו הזוג מהמוכרת בחנות החזר כספי.

המוכרת בחנות לא הסכימה להחזיר להם את כספם בטענה שמדיניות החנות היא לתת רק זיכוי.

שנודע לזוג כי קיים חוק הקובע כי לצרכן קיימת הזכות לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה, פנו אל בית העסק על מנת לקבל את כספם בחזרה על פי חוק, בית העסק סרב בתוקף, על כן לא נותרה להם ברירה אלא לפנות למועצה הישראלית לצרכנות על מנת לקבל את כספם בחזרה.

הטיפול בתלונה:

התלונה הגיעה לטיפולה של הגב' יהודית לאטי, מטפלת בתלונות מטעם המועצה לצרכנות.


יהודית שלחה מכתב לבית העסק בו ביקשה לקבל את התייחסותם לתלונה שהתקבלה.


בית העסק שלח מכתב בחזרה בטענה שעברו יותר מיומיים ממעמד הקנייה ולכן החוק לא מחייב אותם להחזיר את כספם של הזוג.


יהודית שלחה מכתב נוסף בו הבהירה לבית העסק כי העסקה בוצעה ביום חמישי והזוג הגיע לחנות ביום ראשון ולכן על פי החוק קיימת הזכות לבטל את העסקה כאמור מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.


התוצאה:

 

לאחר דין ודברים, בית העסק פנה לצרכן ולאחר בירור הוחלט לזכות את הזוג בכל התמורה עבור הקנייה ללא דמי ביטול לשביעות רצונם המלאה.