המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > כרטיסי הטיסה בוטלו – חברת הנסיעות לא הסכימה להחזר הכספי

כרטיסי הטיסה בוטלו – חברת הנסיעות לא הסכימה להחזר הכספי

תיאור המקרה:

א' תושב רמת גן רכש שני כרטיסי טיסה בעסקת מכר מרחוק מחברת תיירות. יום למחרת רכישת כרטיסי הטיסה הוא נאלץ לבטל את ההזמנה, אולם מחברת התיירות נאמר לו כי לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי מכיוון שמדובר בשתי חברות תעופה זרות. לאחר דין ודברים הסכימה חברת הנסיעות לחזיר לו רק סכום סמלי של מיסי הנמל מתוך התשלום על כרטיסי הטיסה. בחברת התעופה אף לא הסכימו לשנות לא' את תאריכי הטיסה על מנת שיוכל לנצל אותם במועד אחר .

א' פנה למועצה הישראלית לצרכנות בדרישה לבטל את ההסכם ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
 

הטיפול בתלונה:

המועצה לצרכנות פנתה אל החברה ודרשה לבטל את העיסקה ולהשיב לצרכן את כספו.


הוראות חוק הגנת הצרכן מקימות לצרכן את הזכות לבטל עסקת מכר מרחוק עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר בתנאי שהביטול ייעשה עד 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.


במקרה זה הצרכן ביטל את העיסקה תוך המועד הקבוע בחוק והיה על העוסק להחזיר לצרכן בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום ששולם בניכוי דמי ביטול המהווים 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך.

ביולי 2011 הממונה על הגנת הצרכן הוציאה הנחיות לחברות התעופה וקבעה כי במקרה של ביטול מכר מרחוק לרכישת שירותי תיירות כדין "מחוייבת חברת התעופה בהשבת הכסף לסוכן הנסיעות בשיעור אותו השיב סוכן המכירות לצרכן והכל בהתאם להוראות החוק". עוד קבעה הממונה כי בכל מקרה שבו יסורב הצרכן לבטל עיסקה על ידי סוכן הנסיעות בטענה שחברת התעופה מסרבת לבטל את העיסקה - ינקטו הליכים פליליים הן כנגד סוכן הנסיעות והן כנגד חברת התעופה.

התוצאה:

חברת התיירות השיבה לצרכן את מלוא הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול