המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טלויזיה, כבלים ואינטרנט > פיצוי בגין אי הגעת טכנאי

פיצוי בגין אי הגעת טכנאי

פיצוי בגין אי הגעת טכנאי

תיאור המקרה:
צרכן פנה לחברה המספקת לו שירותי טלוויזיה רב ערוצית  כדי להזמין לביתו טכנאי לתיקון תקלה בממיר.
לבקשתו תואם מועד להגעת טכנאי, אך הטכנאי לא  הגיע. הצרכן פנה שוב לחברה ולבקשתו תואם מועד נוסף ביום שלמחרת. אך גם במועד זה הטכנאי לא הגיע. תואם מועד נוסף, בפעם השלישית, וגם במועד זה לא הגיע הטכנאי.
רק במועד שתואם בפעם הרביעית הגיע הטכנאי לבית הצרכן.
הצרכן פנה לחברה בדרישת פיצוי בגין אי הגעת טכנאי שלוש פעמים, אך נענה כי בשל היותו חבר קיבוץ הוא מוגדר כלקוח עסקי, ולפיכך הוראות חוק הגנת הצרכן, המזכות בפיצוי בשל אי הגעת טכנאי, אינן חלות עליו.
בצר לו פנה למועצה הישראלית לצרכנות

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל שי דבורה המטפל בתלונות בתחום,  והוא פנה לחברת הטלוויזיה הרב ערוצית בבקשה לפיצוי הצרכן בגין אי הגעת הטכנאי שלוש פעמים.

תוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות הצרכן פוצה ב- 1800 ש"ח.

הסבר:
סעיף 18א לחוק הגנת הצרכן קובע כי זמן המתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, איחור הטכנאי בשלוש שעות מעבר לטווח הזמן שנקבע יזכה את הצרכן בפיצוי  של 600 ש"ח . במקרה זה תואם מועד שלוש פעמים ורק בפעם הרביעית הגיע הטכנאי. בנסיבות אלה זכאי הצרכן לפיצוי כולל  של 1800 ש"ח.