המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא לימודים וקורסים > הלקוח התחרט על רכישת קורס מסחר בני"ע ולכן דרש לבטל את העסקה

הלקוח התחרט על רכישת קורס מסחר בני"ע ולכן דרש לבטל את העסקה

תיאור המקרה:

 

א' התקשר למכללה המעבירה קורסים בהשקעות בבורסה ובניירות ערך על מנת להתעניין ברכישת קורס עבורו. בחברה עניינו אותו במקום זה בשירות אחר: "שירות איתותים" המאפשר לבצע קניה ומכירה של ני"ע בזמן אמת, תוך הבטחה שתשלום עבור השירות מותנה ברווחיות ההשקעות. א' השתכנע מההצעה המפתה, אולם, לאחר התייעצות עם רעייתו, הבין שהעניין גדול עליו בכמה מידות ולכן דרש, תוך 4 ימים מיום הרכישה, לבטל את העסקה.

 


א' נענה בשלילה מוחלטת הן בעל פה והן בכתב. הובהר לו כי הוא אינו זכאי לבטל את העסקה, אלא אם כן יתברר, לאחר חצי שנה, כי הפסיד כסף בחשבון ההשקעות. החברה אף הציגה את הקלטת השיחה במסגרתה נמסר המידע האמור ל – א'.

 

הטיפול בתלונה:

 

גב' שירלי תלמי מהמועצה לצרכנות שלחה מכתב להנהלת המכללה בו דרשה מהחברה לפעול לפי הוראות הדין:

 


לפי סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן ביטול עסקה מתמשכת אשר בוצעה במכר מרחוק יתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, בין אם הוחל בשירות ובין אם לאו.

 


במקרה של ביטול העסקה עקב חרטה, על העוסק להשיב לצרכן בתוך 14 יום מיום ההודעה על הביטול את המחיר ששולם, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הנכס או השירות או 100 ש"ח , לפי הנמוך.

 

במקרה שניתן שירות על ידי החברה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.

 


במקרה שלפנינו הצרכן ביטל את העסקה 4 ימים לאחר ביצועה וטרם ניתן שירות, ולפיכך, הביטול נעשה כדין.

 


במקרה של אי החזרת התמורה במועד הקבוע בחוק, יכול הצרכן להגיש תביעה נגד החברה בבית המשפט ולתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪

 

התוצאה:


כשבועיים לאחר שליחת מכתב מטעם המועצה הישראלית לצרכנות להנהלת המכללה, התקבלה התשובה: "לאחר בדיקת העניין, הוחלט לבטל את העסקה ולזכות את הלקוח במלוא הסכום, למעט 100 ₪ בהתאם להוראת החוק".