המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא סלולאר וטלפוניה > חיוב בקנס בשל מעבר מ"לקוח עסקי" ל"לקוח פרטי"

חיוב בקנס בשל מעבר מ"לקוח עסקי" ל"לקוח פרטי"

תיאור המקרה:
צרכן בעל 6 קווים בחברת תקשורת סלוארית הלך לעולמו. אלמנתו ביקשה להעביר את 6 הקווים מהגדרתם כ"לקוח עסקי"  ל"לקוח פרטי",  וניתנה לה הבטחה מפורשת כי המעבר אינו כרוך בקנס או בהוצאה כספית אחרת.
חרף האמור חויבה אלמנת הצרכן, ללא כל התראה, ב-11,000 ש"ח בגין קנסות, בנוסף לחשבון החודשי שעמד על 600 ש"ח.
הצרכנית פנתה טלפונית לחברה, תיארה את המקרה וביקשה לזכותה ב- 11,000 ש"ח שנגבו ללא הצדקה, ואולם גם 10 שעות שיחה טלפונית עם נציגי המוקד לא הועילו לה.
בצר לה פנתה הצרכנית למועצה הישראלית לצרכנות.

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר למטפלת בתלונות בתחום,  והיא פנתה אל חברת התקשורת  בדרישה לזיכוי הצרכנית בחיוב האמור.

תוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות זוכתה הצרכנית ב-11,000 ש"ח אשר נגבו ללא הצדקה.