המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תביעות ביטוח וקופות גמל: איסור לחייב צרכנים להיבדק בפוליגרף

תביעות ביטוח וקופות גמל: איסור לחייב צרכנים להיבדק בפוליגרף

ביוני 2008 פרסם המפקח על הביטוח באוצר, ידין ענתבי, חוזר בעניין שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה, אשר נכנס לתוקף ב- 1.9.08 . מתאריך זה ייאסר על גופים מוסדיים,כגון: חברות ביטוח וקופות גמל, לחייב מבוטחים או עמיתים להיבדק בפוליגרף (המכונה "מכונת אמת"), כתנאי לקבלת תשלום בגין תביעה כספית. 
על-פי הוראות המפקח על הביטוח, יוכלו הגופים המוסדיים להציע לתובעים רק אם יושגו ממצאים המצביעים על חשד נגד התובע אשר יתועדו במסמך שיישמר בתיק המבוטח ולאחר שנחתם הסכם פוליגרף.
 
החוזר שם קץ לתופעה רבת שנים: חברות מחתימות את הלקוחות על טופס הסכמה להיבדק בפוליגרף במסגרת הליך הבדיקה הרגיל, ולעתים אף מתנות את תשלום התביעה בבדיקה זאת. קרה גם שחברות פיתו צרכנים להיבדק בפוליגרף, כדי לזרז את ההליך של קבלת הכספים הנתבעים – באופן מידי.
חשוב מאוד שהמבוטחים ידעו את זכויותיהם החדשות!

שאלות נפוצותטיפים
אם זאת מכונת אמת, אז מה הבעיה של צרכנים שיודעים שאמת דיברו?
האם הסכמה להיבדק בפוליגרף עלולה לפגוע בצרכנים הנבדקים?
מה החידוש בהנחיית המפקח על הביטוח בעניין הפוליגרף?
האם בכל מקרה החברה רשאית להציע בדיקת פוליגרף?
כיצד החוזר מגן על ציבור המבוטחים?
האם החברה רשאית לבצע בדיקת פוליגרף בכל שלב?
האם המפקח התערב גם בנוסח הסכם הפוליגרף?
מה חובות החברה לאחר בדיקת הפוליגרף?