המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > התקנת תנור וחיבור לגז

בפרסום לא צוין כי התקנת התנור מצריכה חיבור לצנרת הגז בעלות נוספת

תיאור המקרה:
צרכן, הזמין באתר קניות באינטרנט תנור משולב (תנור+כיריים). בפרסום המוצר באתר לא צוין  כי התקנת התנור מחייבת הזמנת טכנאי גז בעלות של 150 ₪. כאשר קיבל הצרכן את התנור וביקש לחברו לצנרת הגז, התברר לו כי פעולה זו צריכה להעשות על ידי טכנאי גז בעלות של 150 ₪.
בצר לו פנה הצרכן אל המועצה הישראלית לצרכנות

הטיפול בתלונה:
הטיפול בתלונה הועבר אל הגב' לנה פורטנוי המטפלת בתלונות במועצה לצרכנות.
לנה פנתה אל אתר המכירות  וציינה כי  במכר מרחוק על המפרסם/ משווק  חלה חובה  לציין את מחירו הכולל של המוצר. בנוסף, על המשווק לגלות כל פרט מהותי בעסקה למשל כי החיבור לגז יעשה רק על ידי טכנאי גז מוסמך ובתשלום.

התוצאה:
בעקבות פניית המועצה לצרכנות, זוכה הצרכן בסך של 100 ₪