המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > הספות שהזומנו לא התאימו למימדי הסלון

הספות שהזומנו לא התאימו למימדי הסלון

 
תיאור המקרה:

 

ת' תושבת רחובות הזמינה שתי ספות מתצוגה בעלות של 4,000 ₪. כשהגיעה הביתה התאכזבה לגלות שבסלון שלה אין די מקום לספות. מיד התקשרה לחנות הרהיטים, התנצלה וביקשה לבטל את ההזמנה. בחנות הודיעו לה כי הספות כבר נוקו ונארזו ועל כן דמי הביטול שייגבו הנם בסך 500 ₪


הטיפול בתלונה:

 
ליאת כרמי, המטפלת בנושא רהיטים במועצה לצרכנות, פנתה לחברת הרהיטים בדרישה לפעול לפי החוק, כמפורט להלן:

לפי תקנות ביטול עסקה, רשאי צרכן לבטל עסקה לרכישת פרטי ריהוט בתוך 14 ימים מיום שקיבל אותם. במקרה של ביטול כאמור על העוסק להשיב לצרכן את התמורה ששולמה על ידו בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הרהיט, או 100 ₪ לפי הנמוך.

במקרה שלפנינו, ת' ביטלה את העסקה ביום שבו ביצעה אותה ותוך המועד הקבוע בתקנות. העובדה כי המוכר ארז את הספות וכי הביטול גורם לו נזק אינה רלוונטית שכן על פי התקנות, דמי הביטול לעיל כוללים כל הוצאה בשל המשלוח אריזה או כל הוצאה אחרת שלטענת המוכר הוצאו על ידו בשל ההתקשרות בעסקה או בשל הביטול.

לפיכך, החנות אינה רשאית לגבות דמי ביטול העולים על סך 100 ₪ בלבד.

התוצאה:

 

בעקבות פניית המועצה לצרכנות, הודיעה החנות כי דמי הביטול יהיו 100 ₪ כפי שקבוע בתקנות. בהתאם, נשלחה לת' המחאה בגין דמי הביטול שנגבו ביתר לשביעות רצונה המלאה.