המועצה > חדשות ועדכונים > חדשות המועצה > בדיקה חודשית סל קניות

 

לפי רשתות שיווק
 

 

סייגים:
- הנתונים התקבלו משידור נתוני המכירה בפועל ברשתות ותתי רשתות שמשדרות לאתר פרייסז והם כוללי מבצעים ללא מבצעי אשראי, המשתנים מעת לעת.
- הסקר משקף את יום הבדיקה. המחירים נבדקו בממוצע רשתי, כאשר להשוואה נלקחו רק רשתות שהכילו לפחות ~ 80% מסך המוצרים (הורכב סל של 770 מתוך 821).
- כאשר מוצר אינו נמצא בכל הרשת, נלקח לגביו המחיר הממוצע של שאר הרשתות שנבדקו.
- 'נטו חסכון' ו'סופר ספיר בשכונה' אין דיווח טרום מלחמה ולכן אינם מופיעים בטבלת תנודת מחירי הסל.
- המחירים הנכונים ליום הבדיקה המוצג.

 

לפי יצרנים
 

 

סייגים:
- עליית מחיר מתייחסת למוצרים שנבדקו בלבד בסל הספיציפי.
- הנתונים מוצגים ליצרנים להם יש לפחות 2 מוצרים בסל. (כלומר אם יש יצרן שיש לו רק מוצר 1 בסל זה לא יוצג)