המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים > איחור מופרז בהספקת פינת אוכל עקב תקלה אצל בית העסק

המזרון לא התאים למיטה, החנות דרשה 25% ביטול

 
תיאור המקרה:

 

א' רכשה מזרון מחנות רהיטים בסך 800 שקל, כעבור 10 ימים בטרם המזרון סופק התקשרה הלקוחה אל החנות כדי לבטל את ההזמנה כיוון שהמזרון שהזמינה אינו תואם את מיטתה של הלקוחה.


בשיחת הטלפון התבשרה הלקוחה שאין בעיה לבטל אך תצטרך לשלם 25% דמי ביטול, חשוב לציין שהלקוחה חתמה על טופס ההזמנה ששם נכתב במפורש שדמי הביטול הינם 25%, הלקוחה דורשת את ביטול העסקה ולשלם את דמי הביטול המקובלים של 5% מערך העסקה.


הטיפול בתלונה:

 
התלונה הגיעה לטיפולה של הגברת ליאת כרמי מהמועצה הישראלית לצרכנות שניגשה לנושא ושלחה מכתב לחנות הרהיטים ואלו הם דבריו:
בהתאם לתקנות הגנת הצרכן 2001, רשאים הצרכנים לבטל עסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ולקבל את כספם חזרה (בדרך שבה שילמו).

תקנה 2- "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהן שימוש בידי הצרכן הרוכש...."

כמו כן תקנה 5 קובעת "ביטל הצרכן את הרכישה כאמור בתקנה 2 רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול של 5% ממחיר הטובין או של 100 ₪ כנמוך מבניהם"

ואכן במקרה שלו לא נעשה שימוש במזרן (עוד לא התקבל) ולא נפגם ולכן צריכה לחויב רק ב5% מסכום העסקה.

 
התוצאה:

 

העסקה בוטלה וא' חויבה ב5% אחוז מסכום העסקה דמי ביטול..