המועצה > חינוך והסברה > שיעור לחיים > צרכנות נבונה וחינוך לשוני לכיתות ה

צרכנות נבונה וחינוך לשוני לכיתות ה


מצורפת יחידת לימוד המשלבת בין חינוך לשוני לחינוך לצרכנות נבונה.
היחידה פותחה על ידי מחלקת החינוך והמידע של המועצה הישראלית לצרכנות בשיתוף עם משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי והמפמ"ר לעברית במזכירות הפדגוגית. 
ביחידה 8 שיעורים בנושא צרכנות נבונה כשמטרות החינוך הלשוני באות לידי ביטוי בקריאה ובכתיבה של טקסטים טיעוניים-שכנועיים, תוך התייחסות למגוון מצבים הקשורים לבעלי העסקים, לצרכנים, ולמה שביניהם: הגינות בפרסום, מבצעים, החזרת מוצרים, כיתוב באריזה ועוד.

הנחת היסוד שהובילה לשילוב בין שני עולמות התוכן האלה היא שלמידת השפה הכתובה  והדבורה מתרחשת באופן יעיל יותר כאשר היא מעוגנת בהקשרים רלוונטיים לתלמיד. מאחר שצרכנות מהווה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של הילדים ובני הנוער, העיסוק בצרכנות במסגרת שיעורי הלשון מזמן חוויית לימוד משמעותית.

כצרכנים נבונים מתבקשים התלמידים להכיר את החוקים ואת התקנות, המגנים על הצרכן מפני בעלי העסקים, ולהיות מודעים לאמצעים השונים שבעלי העסקים מפעילים על מנת למשוך את תשומת לבם ולשכנעם לרכוש מוצרים או שירותים. הידע והמודעות יאפשרו לתלמידים להגן על זכויותיהם הצרכניות ולנקוט פעולות המעידות על אכפתיות ועל אזרחות טובה, במקרה הצורך.

היחידה כוללת מדריך למורים, דפי עבודה לתלמידים, מחוונים למשימות כתיבה , וכן טבלאות מעקב לסיוע בבחינת ההתקדמות של התלמידים.

אפשר למצוא את מערכי השיעור גם באתר משרד החינוך - האגף לחינוך יסודי

נשמח לקבל משוב דרך האתרים ובאמצעות המנחות האזוריות וכן למייל:

[email protected]


היחידה תופץ ותוטמע בקרב בתי הספר היסודיים בשנה"ל תשע"א.

ליחידת הלימוד