המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא מוצרים חשמליים > רכשתי מייבש כביסה, כאשר הובטחה לי אחריות לשלוש שנים...

רכשתי מייבש כביסה, כאשר הובטחה לי אחריות לשלוש שנים...

רכשתי מייבש כביסה, כאשר הובטחה לי אחריות לשלוש שנים...

תיאור המקרה:
צרכן רכש מייבש כביסה, תוך שנמסר לו שהאחריות על המוצר היא לשלוש שנים. נתון זה צוין במפורש גם בחשבונית הקנייה. כעבור שנתיים, התקלקל המייבש, ואולם החברה מסרה כי האחריות תקפה אך ורק לשנה ממועד הרכישה. הצרכן נאלץ לשלם בעבור תיקון המייבש, ופנה למועצה לצרכנות לבירור ולקבלת החזר.

הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל לנה פורטנוי, רכזת תחום חשמל ואלקטרוניקה במועצה לצרכנות. לנה פנתה במכתב למוכר וליבואן, שבו ציינה את ההבטחה שניתנה לצרכן, וכן צירפה את העתק החשבונית, שבה מצוין במפורש שהאחריות תקפה לשלוש שנים. 

התוצאה:
לאחר בדיקה, ובעקבות פניית המועצה לצרכנות, היבואנית הודיעה כי אכן הצרכן צודק, וכי האחריות למייבש שברשותו היא לשלוש שנים. היא התנצלה, והודיעה כי תשיב לצרכן את הסכום שנלקח ממנו בטעות בעבור התיקון, ואכן כך נעשה.