המועצה > מדריכים > מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

מדריך לביטוח בריאות בישראל

  • ייעוץ וכתיבה : גב' שרית בר גיורא ועו"ד דינה ברס מחברת ווי.די. בי  ברס - ים יועצים בע"מ
  • עריכה : שלומי דגן כלכלן המועצה לצרכנות

"העיקר הבריאות". כולנו משתמשים בביטוי זה כמעט מדי יום, ומכירים בעובדה כי בריאות טובה היא אחד המרכיבים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר  באורח החיים שלנו. עם זאת מרביתינו לא  מודעים לזכויותינו  בתחום שירותי הבריאות. הן לזכויות הבסיסיות הניתנות במסגרת חוק הבריאות הממלכתי והן לזכויות ולשירותים הנוספים הנרכשים במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים או ביטוחי הבריאות של חברות הביטוח.

בסקר בנושא מודעות הצרכנים לזכויותיהם הרפואיות,  שנערך עבור המועצה לצרכנות  באמצעות מכון גיאוקרטוגפריה עלו הנתונים הבאים:

א. ל- 75% מהציבור יש ביטוחים רפואיים נוספים מעבר לסל השירותים הבסיסי. ב. מהסקר עולה רמה גבוהה של חוסר בהירות הציבור לבחור באופן מושכל את השירותים הרפואיים. 30% מהנשאלים רוכשים  את השב"ן בגלל המלצה, בגלל "שלכולם יש" או שפשוט "אינם יודעים", 10% נוספים לא רוצים לקחת סיכונים, אותו וכמחצית רוכשים  את השב"ן על מנת להגדיל את ההיקף הביטוחי.

ב. לשאלה מאיזו סיבה לא רכשתם ביטוח בריאותי פרטי, 33% מהנסקרים השיבו כי הם לא יודעים, 36% מהנסקרים השיבו שיש להם כבר ביטוח בקופת חולים, 19% כי השיבו כי הביטוח יקר.

ג.  כ 15% מהנסקרים דיווח כי נדרשו לשלם בגין טיפול רפואי שהופנה ע"י גורם מקצועי של קופת החולים סכום העולה על 200 ₪. רק 60% מתוכם ביררו האם השירות יכול להינתן ללא תמורה באמצעות אחד הביטוחים הרפואיים אותם הם מחזיקים. הסיבות שעלו שבגללן הצרכנים לא ביררו את זכויותיהם הן: לא יודע היכן אפשר לבדוק, לא יודע שיש חלופות, לא היה לי זמן וכסף לא חשוב כשמדובר בבריאות. יש לציין כי לא מדובר מסכומים זניחים עלות הטיפול הרפואי הממוצע, במקרים אלו, הוא כ 2,500 ₪.

ד. יש לציין כי הציבור מגובש לגבי הגורמים אותם הוא היה מעוניין לכלול  במסגרת הביטוח הרפואי. : 51% השיבו קבלת תרופות מצילות חיים, 44% כיסוי ניתוחי כולל ניתוחים בחול, 35% אפשרות לבחור את הרופא המנתח, 31% קיצור של זמן המתנה לבדיקות,טיפולים וניתוחים, 21% קבלת חוות דעת שנייה, 21% כל הגורמים באותה מידה.

מטרת מדריך הבריאות היא להקנות כלים לרכישת ידע ולמימוש מלוא הזכויות להן אנו זכאים. המדריך כולל הסבר המוסדות המספקים שירותים רפואיים וכמו כן כולל טיפים מעשיים למימוש זכויות אלו.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי שירותי בריאות נוספים ביטוח בריאות פרטי
הסבר כללי מהו הרובד בסיסי- חוק ביטוח בריאות ממלכתי? מהו שב"ן? מה זה ביטוח בריאות?
מי הגורם המפקח? מי מפקח על יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי? מי מפקח על השב"ן? מי מאשר, בודק ומבקר את חברות הביטוח?
מי זכאי לקבל את השירות? מי זכאי לקבל שירותי בריאות על פי חוק? מי זכאי לכיסוי השב"ן? מי זכאי לכיסוי על פי פוליסת ביטוח הבריאות? 
איך מצטרפים/ רוכשים את השירות? איך מצטרפים לקופות חולים? איך מצטרפים לשב"ן? איך מצטרפים?
כמה עולה השירות כמה עולה לנו ביטוח הבריאות הממלכתי? כמה עולה להצטרף לשב"ן? כמה זה עולה?
אילו שירותים נכללים בכל אחד מהרבדים? סל שירותי הבריאות הניתנים על ידי קופות חולים אילו שירותים כלולים בשב"ן? מהם הכיסויים בביטוח הבריאות?
מהו סל התרופות? מהם כתבי שירות?
פניה אל נציג שירות של קופות החולים או חברה פנייה אל נציג פניות הציבור בכל נושא של קבלה או אי קבלה של שירות רפואי פנייה אל נציג פניות הציבור- אל מי פונים וכיצד? פנייה אל נציג פניות הציבור- אל מי פונים וכיצד?

שאלות נפוצותטיפים
מהם הרבדים השונים בביטוח הבריאות?
מהו הרובד בסיסי - חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
מי מפקח על יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי?
מי זכאי לקבל שירותי בריאות על פי החוק?
איך מצטרפים לקופות חולים?
האם אפשר לעבור מקופת חולים אחת לאחרת?
כמה עולה לנו ביטוח הבריאות הממלכתי?
מהו סל שירותי הבריאות?
סל שירותי הבריאות הניתנים על ידי קופות החולים
רשימת השירותים הניתנים על ידי קופות החולים בהשתתפות כספית של המבוטח
שירותי הבריאות שאינם מסופקים על ידי קופות החולים
מהו סל התרופות?
מה עושים כשצריכים טיפול רפואי?
פנייה אל נציג פניות הציבור בכל נושא של קבלה או אי קבלה של שירות רפואי
חשוב לשים לב
מהו השב"ן?
אילו שירותים כלולים בשב"ן?
מי מפקח על השב"ן?
מי זכאי לכיסוי השב"ן?
איך מצטרפים לשב"ן?
האם אפשר לעבור מתכנית שב"ן אחת לאחרת?
כמה עולה להצטרף לשב"ן?
כיצד בודקים אם קיים כיסוי בשב"ן לצורך מסוים?
כיצד פועלים למימוש זכויות בשב"ן ?
פנייה אל נציג פניות הציבור - אל מי פונים וכיצד?
חשוב לשים לב
מה זה ביטוח בריאות?
מי מאשר, בודק ומבקר את חברות הביטוח?
מי זכאי לכיסוי על פי פוליסת ביטוח הבריאות?
איך מצטרפים?
כמה זה עולה?
מהם הכיסויים בביטוח הבריאות?
סוג השירות הניתנים במסגרת ביטוחי הבריאות
מה זה ביטוח בריאות קבוצתי?
מהו כפל ביטוח?
ביטוח לכיסויי ניתוחים פרטיים
מהם כתבי שירות?
איך בוחרים ביטוח בריאות?
כיצד בודקים אילו כיסויים קיימים בפוליסה?
כיצד מגישים תביעה ואל מי פונים?
פנייה אל נציג פניות הציבור - אל מי פונים וכיצד?