המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > צרכנים מגלים אזרחות טובה ונפגעים...

צרכנים מגלים אזרחות טובה ונפגעים...

אזרחים מגלים אזרחות טובה ונפגעים...

לאחרונה צרכנים הגונים ואחראים מוצאים עצמם נפגעים ממעשים שיש בהם אזרחות טובה והתנהגות אחראית.
לדוגמה, אדם מריח ריח עז של גז בסביבת ביתו, ומתוך תחושת אחריות הוא מתקשר למשטרה, מכבי האש או לכל גורם מוסמך אחר. או  אדם רואה מישהו פצוע ומזמין שירות רפואי.
לעתים, האדם המדווח מקבל דרישה לתשלום עבור השירות, על אף שאין כל קשר בינו ובין האירוע, למעט גילוי האחריות הציבורית, בטענה שהוא הודיע על האירוע.
 
חשוב לדעת: יש חובה מכוח הדין להתקשר לרשויות במקרה של סכנה
אכן , יש חוק שנקרא חוק לא תעמוד על דם רעך, שמטרתו לעגן את אחריות הציבור כלפי הזולת הנמצא בסכנה. אזרח הרואה כי האחר נמצא בסיכון עליו לעשות את מה שבאפשרותו על מנת למנוע את הנזק לאדם או לציבור רחב יותר, כמו למשל דליפת גז, קריסת עמוד חשמל וכד'.
 

 

שאלות נפוצות
מבחינת החוק, מי אחראי לשלם עבור כל אותם שירותי חירום למיניהם המוזמנים ע"י הציבור?
מה קורה כאשר כמה אנשים מקבלים את השירות, למשל כאשר פורצת שריפה בבניין? מי אמור לשלם?
מה עושה מי שהודיע על האירוע ועכשיו נדרש לשלם עבור השירות?