המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > תווי קניה וקניות לקראת החגים

 

תווי קניה, גיפט קארד ושוברי זיכוי - תשובות לשאלות וטיפים לצרכנים

 

האם תווי הקניה או זיכוי שקיבלנו הם בדיוק כמו כסף מזומן? האם ניתן להגביל את תוקפו של תו הקניה?מהם הסיכונים ברכישות בתווי הקניה ומה דינם של תווי קניה ישנים שפג תוקפם ולא נעשה בהם שימוש?

 

שדה_תעופה

 

לקראת  החגים צרכנים רבים בישראל קונים ו/או מקבלים תווי קנייה וכרטיסי גיפט קארד לרכישה ברשתות גדולות. תו קנייה הינו למעשה כרטיס הנרכש בכסף או בשווה כסף, המאפשר למחזיק בו לרכוש מוצרים או שירותים אצל עוסק, בסכום הנקוב בו. סקר שערכה בעבר המועצה לצרכנות העלה כי כ- 63% מציבור מקבלי תווי הקנייה, היה מעדיף לקבל כסף מזומן באותו השווי במקום התווים, 31% מעדיפים להמשיך ולקבל תווים.

 

ריכזנו עבורכם שאלות שונות שהצטברו אצלנו בנוגע לתווי הקניה ושוברי זיכוי  וכן הסבר בנוגע לפסק דין שניתן בתביעה הייצוגית שקבעו חוקים חדשים בנוגע לתווי קניה ישנים.


שאלות נפוצות

 

האם ניתן להגביל את תוקפו של תו הקניה?
מנפיק תו הקניה המבקש להגביל את תקופת המימוש של תו הקניה חייב לציין על גבי התו, באותיות ברורות ובאופן בולט את מועד ההנפקה ומועד פקיעת התוקף של התווים ובלבד שתוקף התו לא יפחת מתקופה של חמש שנים.

האם הסכום הנקוב בתו צריך להיות אחיד לגבי כל העסקים המנויים בתו?
כן. הסכום הנקוב בתו הקנייה צריך להיות אחיד לגבי כל העסקים המפורטים בתו.

מה דינו של שובר זיכוי שניתן כעודף לעסקה ששולמה באמצעות תווי קנייה?
עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו קניה חייב לאפשר לצרכן להשתמש בשובר הזיכוי בכל אחד מסניפיו. אבל, העוסק רשאי להגביל את השימוש בשובר הזיכוי בסניף שיש לו שם מסחרי אחר.
הנושא של תשלום בתווי קנייה וקבלת עודף מוסדר בסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן:
"(ד) עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כעודף בשל מימוש תו קנייה יאפשר שימוש בשובר הזיכוי בכל אחד מסניפיו, ואולם הוא רשאי להגביל את השימוש בשובר הזיכוי בסניף הנושא שם מסחרי אחר.
(ה) על אף האמור בסעיף 14ז(א)(5), עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה, רשאי להגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הקנייה, ובלבד שיופיעו על גבי השובר."
כלומר, העוסק רשאי לתת זיכוי כעודף בעת תשלום בתווי קנייה.

מה דינו של שובר זיכוי שניתן כנגד החזרת מוצר שנקנה בתו קניה?
עוסק שנתן לצרכן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש בתו קנייה רשאי להגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הקניה ובתנאי שיופיעו גם על גבי שובר הזיכוי.

מה דינם של תווי קניה ישנים (שהונפקו לפני 1.7.14)?
ביום 29.9.13 אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית – ת"צ 5763-09-11 חורב נ' שופרסל בע"מ ואח' ולהלן עיקרי הסכם הפשרה:
1. תווי קניה של שופרסל בלבד (תו הזהב) – תוקף תווי הקניה יוארך אוטומטית ל–18 חודשים לאחר מועד התפוגה הנקוב בתו .
2. תווי קניה של הריבוע הכחול (רב תו ורב קארד) - יכולים מחזיקי התו להחליפם בתווי קניה חדשים שווי ערך כספי אשר יונפקו על גבי כרטיס מגנטי ויהיו תקפים למשך 54 חודשים לפחות ממועד הנפקתם.
ההחלפה תתבצע באופן הבא - האוחז ימסור את תווי הקניה הקיימים, וכן את שמו המלא ואת כתובתו המדויקת, לקופה הראשית בכל אחד מסניפי הרשת הרלוונטית, ובתוך 14 יום ישלחו אליו תווי קניה חדשים בשווי תווי הקניה שהפקיד.

האם יש סיכון כלשהו ברכישת תו הקניה?
אם חלילה ניתן נגד מי שהנפיק תו קניה צו פשיטת רגל, או צו פירוק, לא יוכל בעל התו לרכוש באמצעותו מוצר או שירות החל ממועד מתן הצו והוא עלול להפסיד את כספו.

 

 
טיפים לצרכנים בנושאי תווי קניה
 

 "אותיות קטנות"- קראו תמיד את האותיות הקטנות משני צדדיו של התו. תופתעו למצוא שם סייגים מפתיעים, שלא  הבאתם בחשבון.
 
 העדיפו רכישה במקומות זולים שבהם מכבדים את התו במלוא ערכו.
 
 קראו את הסייגים בטרם יציאה לקניות. ישנם עסקים שאינם מאפשרים רכישת מוצרים שבמבצע או מוצרים מסוימים מכלל הסחורה באמצעות התווים. דעו כי אסור למשווקים לדרוש או להציב סייג שאינו מצוין על גבי התו ובתקנון המצורף.
 
 מומלץ לברר אם קיים תקנון ומה התנאים למימוש התווים טרם הרכישה. אפשר לפנות לשירות הלקוחות המופיע על גבי התו ולבקש הבהרה. אם קיים תקנון מומלץ לברר אם  אפשר לעיין בו באתר האינטרנט של המנפיק.
 
 בדקו מהן הזכויות המובטחות לצרכן לגבי קבלת עודף (זיכוי או מזומן).
 
 היזהרו מרכישת תווים בסכומים גבוהים. צרכנים רבים רכשו תווים בסכומים גבוהים והפסידו חלק גדול מהסכום ( 50% מערך התו) בעקבות קריסת רשת קלאבמרקט אשר הנפיקה תווי קנייה.
 
 בכל מקרה שנתקלתם בבעיה הקשורה לתו, כמו למשל אי כיבוד התו, סייגים שלא הופיעו קודם לכן או סירוב להשיב עודף – פנו למועצה לצרכנות לקבלת סיוע.