המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא טיפולי יופי בריאות ואוכל > לחצני מצוקה

לחצני מצוקה

תיאור המקרה:
ר', אישה קשישה בת 73, מתפרנסת מקצבת זקנה ואינה דוברת עברית. נציג חברת שירותי רפואה דחופה, הגיע אל ביתה והציע לה להצטרף לשירותי החברה. ר' סירבה להצעה (היא מנויה בחברה אחרת), אך נציג החברה הפעיל שכנועים במשך שעות: הוא טען כי החברה רצינית ביותר, אמינה יותר מהמתחרה, והבטיח לר' שתוכל לבטל את ההסכם בכל עת.
עוד הבטיח לה הנציג שהחתימה על החוזה אינה מחייבת, וכי החברה לא תממש את ההסכם עד אשר תקבל אישור מר'. המו"מ נעשה ללא נוכחות של בני משפחה. הנציג המשיך ללחוץ על ר', עד שהיא נכנעה וחתמה על החוזה. מובן, שהיא לא הייתה מסוגלת לקרוא את החוזה ולהבין אותו. לימים, גילתה ר' כי חשבונה מחויב ל-2 חברות ב-2 מנויים – למרות הבטחת נציג החברה שהחוזה אינו תקף, עד שר' תאשר אותו. כל פניותיה של ר' לביטול העסקה לא התקבלו.
 
הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה אל עו"ד דליה רסקאי, מן המחלקה המשפטית של המועצה הישראלית לצרכנות. עו"ד רסקאי בדקה את החוזה, ונדהמה לגלות שלא רק שהחוזה תקף מיום חתימתו, אלא הוא אף מחייב את ר' לתקופה של שלוש שנים – ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות לפני תום התקופה.
עו"ד רסקאי הודיעה לחברה כי אם טענות הצרכנית נכונות, עולה חשש להפרה חמורה על הוראות חוק הגנת הצרכן:
א.   העסקה נעשתה תוך הטעיה חמורה, בדבר תוקף ההתחייבות ותקופת החוזה, לרבות הזכות להשתחחר ממנו.
ב. העסקה נעשתה תוך הפעלת לחץ בלתי הוגן במשך שעות ותוך ניצול חולשתה של הצרכנית מפאת גילה המתקדם, והיותה חולה כרונית.
ג.   נציג החברה ניצל את חוסר ידיעת השפה העברית של הלקוחה ואת אי-יכולתה לברר את פרטי החוזה.
ד.   על-פי חוק הגנת הצרכן, במקרים של הטעיה ושל הפעלת השפעה בלתי הוגנת על צרכנים, וכן במקרה של ניצול חולשת הצרכן או ניצול אי ידיעת השפה העברית, הצרכן רשאי לבטל את העסקה ולהשבה מלאה.
עו"ד רסקאי דרשה לבטל את ההסכם עם ר' ולהחזיר לה את מלוא כספה.
 
התוצאה:
בעקבות פניית המועצה הישראלית לצרכנות ביטלה החברה את החוזה והשיבה לר' את כל כספה. למידע נוסף – קישור לשאלות ותשובות – ביטול עסקה