המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > הפלגה על ספינת טיולים

הפלגה על ספינת טיולים

הפלגה על ספינת טיולים

במועצה הישראלית לצרכנות מתקבלות מדי שנה תלונות נגד חברות המשווקות נופש על "ספינת טיולים", ולהלן אופי התלונות: גביית 100% דמי ביטול גם במקרים שבהם בקשת הביטול נעשתה בעקבות מחלה או פטירה של קרוב משפחה, ביטול ההפלגה זמן קצר לפני היציאה, קבלת חדר שאינו תואם את מה שסוכם, פרסום מטעה בדבר רמת האונייה, ההפלגה והשירותים בה, גניבת תכולת המזוודה בעת העלייה לאונייה.
להלן סקירה של העילות לביטול עסקה או לתביעת פיצוים.
 

טיפים
מה קובע החוק במקרה של הפרת תנאי העסקה?
האם תנאי האוסר על ביטול העסקה בכל מקרה תקף?

הדפס דף