המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > חידוש חוזה בתום תקופת ההתחייבות או בתום מבצע

חידוש חוזה בתום תקופת ההתחייבות או בתום מבצע

חידוש חוזה בתום תקופת ההתחייבות או בתום מבצע

עוסקים מבטיחים לצרכנים הטבה או הנחה במחיר לתקופה מסוימת, או דורשים כי הצרכן יתחייב לתקופה מסוימת, וקובעים בחוזה כי בתום המבצע או בתום התקופה החוזה יתחדש אוטומטית. הצרכנים לא שמים לב מתי הסתיימה תקופת ההתחייבות או המבצע, ומגלים  לפתע כי החוזה התחדש וכי הם משלמים מחיר הרבה יותר גבוה, ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמתם לתנאים החדשים שלא  הופיעו בחוזה המקורי. התופעה פוגעת הן בצרכנים והן בעוסקים בשל פגיעה בתחרות מפני שהצרכנים כבולים בחוזה ומנועים מלהתקשר עם ספק אחר בתנאים ובמחיר המתאימים לו.

ביום 11.1.09 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, אשר מטרתו להגביר את מודעות הצרכנים לעסקאות שהם חותמים עליהן ולהגביר את התחרות בין עוסקים.

החוק החדש אוסר על עוסקים לחדש חוזה צרכני בתום התקופה שנקבעה בחוזה או בתום המבצע ללא אישור והסכמה מראש של הצרכן לחידוש, לתנאים ולמחיר. לקביעה עקרונית זו יש יוצאים מן הכלל ותנאים רבים, ולהלן מדריך שימושי כיצד ליישם את הוראות החוק החדש וכיצד לממש את זכויות הצרכן.

שאלות נפוצות
האם בית העסק יכול לחדש באופן אוטומטי את ההתקשרות אם החידוש נקבע מפורשות בחוזה?
כיצד העוסק יוכל להאריך את החוזה בתום המבצע או תקופת ההתחייבות? האם העוסק רשאי לשנות את המחיר ללא הסכמתי וללא ידיעתי?
העוסק פנה אלי פחות מ-30 יום לפני מועד סיום העסקה, ואני הסכמתי להאריך את ההתקשרות. היום אני מתחרט ורוצה לבטל את העסקה, כי המחיר עלה מאוד. האם אפשר לעשות זאת?
אני מנוי של חברת סלולר, ותקופת ההתחייבות של שלוש שנים הגיעה לסיומה. האם חברת הסלולר תנתק אותי מיד בתום התקופה? האם חברת הסלולר רשאית לגבות ממני כל תעריף שתרצה בתום תקופת ההתחייבות?
הוריי מנויים בחברה למתן שירותי רפואה דחופה שירותי פינוי באמבולנס, לחצן מצוקה וביקור רופא. בחוזה נקבע כי העסקה תתחדש אוטומטית בתום תקופת החוזה לתקופה נוספת של שנתיים. כיצד עליהם לפעול אם הם אינם מעוניינים בחידוש ההתקשרות?
חתמתי על חוזה לשנתיים עם חברה למתן שירותי תחזוקה למוצרי חשמל. המחיר נקבע בחוזה לאורך כל התקופה. בעותק החוזה שנמסר לידי במועד ביצוע העסקה, נקבע כי בתום תקופה של שנתיים החוזה יתחדש, ואף נקבע המחיר לאחר החידוש. האם החוזה אכן יכול להתחדש באופן אוטומטי?
רכשתי מנוי לעיתון במסגרת מבצע לחצי שנה. בחוזה בכתב נקבע כי בתום המבצע המנוי יתחדש אוטומטית, אלא אם אבקש להפסיק את המנוי. האם התנאי לחידוש החוזה תקף?
האם החוק מאפשר לעוסק להחתים צרכן על חוזה לתקופה של 3 שנים או יותר ללא תחנות יציאה?
בחוזה לתקופה של 3 שנים, שבו הצרכן מקבל הטבה במשך שישה חודשים ראשונים, נקבע כי החוזה יתחדש לאחר התקופה של 3 שנים. מה המועד שבו על העוסק למסור הודעה לצרכן ולבקש את הסכמתו להמשך החוזה, בתום המבצע או בתום תקופת החוזה?
אני מנוי של חברת כבלים ואני לא מקבל חשבוניות נייר כבר כמה שנים. נודע לי על שינוי התעריף החודשי של חבילת הבסיס רק בבדיקת דוח חברת האשראי . האם החוק מחייב את חברת הכבלים לשלוח לי חשבוניות נייר ?
האם אני יכול לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לי כתוצאה מחידוש החוזה ללא ידיעתי וללא הסכמתי?
האם החוק חל על חוזים ועסקאות שנעשו לפני תחילת החוק?