המועצה > סוגיות צרכניות > כל הסוגיות הצרכניות > רפורמת הגז ואתם - כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא הגז הביתי

רפורמת הגז ואתם - כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא הגז הביתי
 
 
בשנת 2008 אושרה רפורמת הגז שנועדה לקדם את התחרות במשק הגז לצריכה ביתית והעלאת דרישות הבטיחות מחברות הגז. האם חברת הגז חייבת לבצע בדיקות תקופתיות של מערכת הגז? האם החברות רשאיות לגבות מחירים שונים מצרכנים שונים ומה עושים במקרה שבלוני הגז נגנבו
 
 
 
 
עו"ד אביטל פריזמנט - בוטון, יועצת משפטית המועצה הישראלית לצרכנות
 
 
מהי רפורמת הגז?
 
 
רפורמת הגז אושרה בכנסת בשנת 2008 במסגרת  חוק משק הגז, ונועדה לקדם את התחרות במשק הגז לצריכה ביתית. 

מטרות הרפורמה

• הגברת התחרות במשק הגז: הרפורמה נועדה לאפשר ניידות צרכנים בין חברות הגז, וכך להביא להגברת התחרות, לשיפור השירות ולהורדת מחירים. החוק מפחית את החסמים במעבר צרכני גז ביתיים בין חברות, מונע מחברות הגז לכלול תנאים מגבילים בחוזי ההתקשרות עם הצרכן, ומחייב אותן לספק גז לכל צרכן ביתי באזור החלוקה שלהן בתנאים דומים לשאר הצרכנים.

• העלאת רמת הבטיחות: החוק מסדיר את מחויבות חברת הגז כלפי הצרכן ומתקן הגז שבאחריותה, הכוללת בין השאר בדיקת המערכת לפני ובמהלך האספקה, חתימה על חוזה התקשרות, עריכת ביטוח ועוד.
  
עיקרי הרפורמה

• איסור הכללת תנאים מגבילים בחוזה להספקת גז: ספק הגז לא יכלול בחוזה תנאים המכבידים על יכולת הצרכן להחליף ספק גז, או שיש בהם כדי לפגוע בתחרות במשק הגז.

• מחויבות ספק גז יוצא למכור את צובר הגז לספק גז נכנס: הספק היוצא מחויב למכור את צובר הגז לספק הנכנס, המעוניין בכך, במחיר שנקבע  בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ובהתאם לנוסח המלא והמעודכן שברשומות.

• מחויבות ספק הגז לבצע בדיקת תקינות למתקן הגז: הספק הנכנס מחויב לבצע בדיקת תקינות למערכת הגז טרם אספקת הגז למתקן, ובדיקות תקופתיות לכל הצרכנים להם הוא מספק גז. הספק לא יספק גז לצרכן שלא יאפשר את ביצוע הבדיקה.

• מחויבות ספק הגז לערוך חוזה התקשרות בכתב עם הצרכן ולהבטיח כיסוי ביטוחי: הספק יספק גז רק לצרכן שיש לו עמו חוזה בכתב להספקת גז. הספק מחויב לערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע בסכום שלא יפחת מ-5 מיליון דולר.

רשימת ספקי גז מורשים

בישראל פועלים כ-38 ספקי גז מורשים אשר קיבלו ממשרד התשתיות הלאומיות רישיון לשווק גז לצרכנים. לפני התקשרות עם ספק גז, מומלץ לבדוק אם הוא מופיע ברשימה, הכוללת גם כתובות וטלפונים.
 

 
השירותים הנלווים הכלולים במחיר הגז
 

צו יציבות במצרכים ובשירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט) קובע כי המחיר שגובה ספק גז מהצרכן עבור גז כולל שירותים נלווים לרבות:

1. שירות של ספק גז הניתן לפי קריאה של צרכן גז במקרה של דליפת גז כמפורט בסעיף 2(א) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי החזקה למיתקני גז), התשל"ה – 1975.

2. הובלת מיכל הגז לבית הצרכן וחיבורו למתקן הגז, כהגדרתו בצו הפיקוח.

3. שירות הקשור להחלפת צינור הגז הגמיש המחבר את המכשיר הצורך בבית הצרכן עם מתקן הגז כהגדרתו בצו הפיקוח, לרבות עלות הצינורית.

4. שירות הקשור להחלפת צינורית המחברת את מיכלי הגז עם הווסת של מיתקן הגז, כהגדרתו בצו הפיקוח לרבות עלות הצינורית.

5. שירות הקשור בפירוק וסילוק של ציוד מושאל במקרה שבו החליט צרכן הגז לנתק את הקשר עם ספק הגז.

6. שירות הקשור או כרוך בבדיקת מיתקן הגז כמפורט בתקן ישראלי ת"י 158.

7. שירות של בדיקה תקופתית של מיכלי גז החייבת להיעשות לפי תקן ישראלי ת"י 70, לרבות תיקונים ותחזוקה נאותה של המיכלים והברז המורכב במיכל.

8. שירות הקשור בגביית חשבונות גז, לרבות עמלות הבנק.

9. תיקון ציוד גז שנמסר לשימוש צרכן גז כפיקדון.

10. שירות של ביטוח כלל הצרכנים כנגד נזקים העשויים להיגרם להם, הכל כפי שיקבע המנהל.
 

 
שאלות ותשובות נפוצות

 

האם חברת הגז חייבת לבצע בדיקות תקופתיות של מערכת הגז?

האם ספק הגז רשאי לתת לי הטבות כדי שלא אתנתק מהשירות?

האם הצרכן רשאי להתנתק מספק הגז?

כיצד ניתן להחליף ספק גז עבור צרכן בודד או בעל מקרקעין?

כיצד ניתן להחליף ספק גז במערכת גז מרכזית בבית משותף?

האם חברת הגז מחוייבת לספק ללקוחותיה שירות טלפוני חינם?

איך אוכל להשוות בין המחירים של ספקי הגז השונים?

כיצד מקבלים החזר דמי פיקדון וזיכוי עבור הגז שנותר במיכלי הגז?

ספק הגז פעל בניגוד לחוק. מה עלי לעשות?