המועצה > חינוך והסברה > שיעור לחיים > חינוך לצרכנות נבונה במקצוע “מולדת, חברה ואזרחות”

חינוך לצרכנות נבונה במקצוע “מולדת, חברה ואזרחות”


החינוך לצרכנות נבונה הוא ערוץ ייחודי להכשרת בני הדור הצעיר להשתלבותם בחיים המודרניים בחברה דמוקרטית כאזרחים וכצרכנים אשר חופש הבחירה בידם. אחד היעדים החשובים של המועצה הישראלית לצרכנות הוא להקנות ולטפח בקרב הדור הצעיר התנהגות צרכנית נבונה.
העיסוק בסוגיות מעולם הצרכנות נוגע לכל אחד מהתלמידים, וכיוון שעולם
זה הוא חלק מחיי היום יום של כל תלמיד הרי הוא משמעותי ורלוונטי. הֶקְשֵׁר
הולם לשילוב ולעיסוק בסוגיות מעולם הצרכנות הוא תכנית הלימודים ב”מולדת, חברה ואזרחות”. תכנית זו שמה דגש בין השאר על המטרות האלה: מעורבות חברתית-אזרחית, קשרי גומלין בין הפרט לסביבות שבהן הוא חי, התמצאות ותפקוד בסביבה, מיומנויות וכישורים לקריאת נתונים, מיומנויות מחשב, שימוש במקורות מידע ועוד.

יחידות הלימוד פותחו בשיתוף פעולה בין המועצה לצרכנות לבין הפיקוח על הוראת “מולדת, חברה ואזרחות” במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
המטרה היא להעמיק ולהרחיב את החינוך לצרכנות נבונה ולעודד את התלמידים להכיר את זכויותיהם הצרכניות ולהגן עליהן.
יחידות הלימוד משלבות שלושה ערוצים: ערוץ ידע, ערוץ מודעות והפעלת שיקולי דעת וערוץ חווייתי, ושלושתם יחד יוצרים תהליך לימודי שלם. תהליך זה מקנה לתלמידים כלים בסיסיים להתמודדות עם סוגיות צרכניות רלוונטיות בחיי היום יום תוך כדי משחק והתנסות.

בפעילות יכירו התלמידים מושגי יסוד מעולם הצרכנות וזכויות צרכניות מרכזיות ויתמודדו עם הפעלת שיקולי דעת כצרכנים צעירים. בנוסף, התלמידים יתנסו בפעילות של מעורבות אזרחית הקשורה לעולם הצרכנות בסביבתם הקרובה.

נשמח לקבל משוב דרך האתרים ובאמצעות המנחות האזוריות וכן למייל:
[email protected]

היחידה תופץ ותוטמע בקרב בתי הספר היסודיים בשנה"ל תשע"ג.

למדריך למורה- שחק אותה צרכן
 

ללוח המשחק בשפה הערבית