המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא רהיטים

חנות רהיטים הציעה מתנה...אך לא הצלחתי לבטל את העסקה...

תיאור המקרה:
ע' ובעלה הגיעו לחנות רהיטים בעקבות גלוית פרסום שקיבלו בדואר, ובה הוזמנו להגיע לחנות ולקבל שי ללא שום התחייבות קנייה. כשהגיעו לחנות נודע להם כי זכו ב- 9,000 ₪ מתנה, והמתנה מותנית ברכישת רהיטים. לטענת ע' מאותו הרגע החל מסע שכנועים על מנת שירכשו ריהוט כלשהו.
בני הזוג לא היו מעוניינים לרכוש דבר, וגם המחירים היו גבוהים מדי לכיסם.  בחנות סירבו להתייאש והציעו להם מערכת שעלותה לאחר ניכוי ה"מתנה" כ- 8,200 ₪.
בני הזוג נכנעו וחתמו על העסקה. בדרכם חזרה לביתם הבינו שקנו משהו שאינו לטעמם ושאינו תואם את יכולותיהם הכספיות.
כבר למחרת חזרה ע' לחנות וביקשה לבטל את העסקה. היא נתבקשה להעביר את הבקשה בכתב, ועשתה זאת בעודה בחנות.
כשבועיים אחר כך התקשרה ע' לחנות לברר בנוגע לביטול העסקה, ונמסר לה כי החנות הסכימה לבטלה אך דורשת דמי ביטול בסך 500 ₪.
ע' פנתה לעזרת המועצה הישראלית לצרכנות.

הטיפול בתלונה:
התלונה הגיעה לגב' ציפי קיברסקי, הממונה על פניות הציבור במועצה הישראלית לצרכנות.
ציפי פנתה אל הנהלת החנות ודרשה לבטל את העסקה ללא דמי הביטול הגבוהים שנדרשו לשלם ע' ובעלה.

התוצאה:
חברת הרהיטים הסכימה לבטל את העסקה ולא לגבות דמי ביטול כלשהם.