המועצה > תלונות > מקבץ תלונות שטופלו בהצלחה > תלונות בנושא תיירות > אתר התיירות הישראלי טען שלחברת התעופה ולמלון בחו"ל אין נציגות בישראל

אתר התיירות הישראלי טען שלחברת התעופה ולמלון אין נציגות בישראל

 

תיאור התלונה:

 

ד', תושבת רעננה, רכשה חבילת נופש דרך אתר ישראלי אך נאלצה לבטל. על אף שעמדה בתנאי הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, כשפנתה לשירות הלקוחות של אותו אתר ממנו ביצעה את ההזמנה קיבלה תשובה כי "מדובר בטיסה בחברה זרה ומלון שאין לו נציגות בארץ ולכן לא ניתן לקבל החזר כספי" על כן פנתה אל המועתה לצרכנות לסיוע.


 הטיפול בתלונה:

 

התלונה הגיעה לידי גב' ליאורה חקלאי המטפלת בפניות בנושא תיירות מטעם המועצה לצרכנות. ליאורה פנתה אל החברה וכתבה כי "מאחר והצרכנית רכשה את כל החבילה דרככם ההחזר הכספי אמור להגיע מכם ללא קשר גם אם מדובר במלון ובחברת תעופה זרים".

 

עוד כתבה ליאורה:  תנאי ביטול עסקת מכר מרחוק בתיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והם: הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר. ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה.

 

ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג), יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם; 

 

החוק קובע כי על בית העסק לבטל את החיוב ולמסור עותק מהודעת הביטול לצרכן. על פי החוק, עולה כי בית העסק אינו רשאי ל"תפוס" את מסגרת האשראי של הצרכן לאחר ביטול העסקה.   לידיעתך, במקרה של סירוב לבטל עסקת מכר מרחוק ואי השבת התמורה לצרכנים, בית המשפט רשאי לפסוק לטובת הצרכנים פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ₪.


התוצאה:

 

לאחר דין ודברים מול החברה הצרכנית זוכתה על מלוא הסכום.